Kosmisch DNA | Mieke Mosmuller

kosmisch-dna-|-mieke-mosmuller

17-09-20 12:14:00,

Deel 3 van de voordracht in Arnhem op 20 november 2018.

Toen ik met de voorbereidingen hiervoor bezig was en op zoek was naar gegevens over het DNA toen kwam bij mij de herinnering op aan middeleeuwse occulte filosofie. Dat hebben we natuurlijk achter ons gelaten, dat moeten we ook. Maar door Rudolf Steiner weten we dat we daar doorheen moeten, we moeten er ook niet in verdwaald raken, maar dat we er wel doorheen moeten en dat we op een gegeven moment min of meer dankzij datgene wat we in deze wetenschap, waar we nu in leven vinden, dat we aan de hand daarvan eigenlijk weer terug moeten vinden die occulte natuurkunde.

Een van de interessante schrijvers op dat gebied is Agrippa von Nettesheim. Hij heeft een boek geschreven De occulta philosophia. Maar het is een boek over niet alleen filosofie, maar echt ook over de natuurleer en als illustratie wil ik nu een klein hoofdstukje daaruit voorlezen. Hij spreekt dan over de verschillende elementen. We hebben als moderne mens een periodiek systeem der elementen, in de scheikunde. Daarin vinden we de vaste stoffen, de vloeibare stoffen, de gassen, naar hun atoomnummer geloof ik terug. Rudolf Steiner zegt in zijn cursus die de titel draagt Das Initiatenbewusstsein, dat de elementen van het periodieke systeem de occulte onderzoeker net zoveel interesseren als de miljonair het kleine geld.

Wanneer je hier in die oude fysiologie, filosofie, natuurkunde, in de occulte chemie gaat lezen, dan zie je dus ook dat het eigenlijk vooral vier elementen zijn en niet die grote aantallen van het periodiek systeem. Hier beperkt de onderzoeker zich tot vier elementen en dat is ook duizelingwekkend. Want we kennen die elementen op aarde als het element vast, aarde, dan vloeibaar, water, dan gasvormig, de lucht en dan het vuur, de warmte. En in de occulte fysiologie bestaat er ook een soort periodiek systeem en dat bevindt zich in de macrokosmos als de vaste sterren, als de dierenriem. Daar vind je vier stoffen die te maken hebben met aarde, water, lucht en vuur. Dat vormt een kruis in de klok zou je kunnen zeggen van de 12 tekens. Het aardeteken is de schorpioen of de adelaar, het lucht teken is de stier, het levensteken is de Waterman en het vuursteken, de waterstof is de Leeuw.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: