Asociaal gedrag – Ad Broere’s Blog

asociaal-gedrag-–-ad-broere’s-blog

18-09-20 01:09:00,

In de column ‘Rutte en Aandeelhouderswaarde‘ refereer ik aan mijn eerste boek ‘Een Menselijke Economie’ dat in 2009 werd gepubliceerd. Hierin staat een analyse van vijf grote oliemaatschappijen over de periode 2004-2007, dus in de periode voorafgaand aan de bankencrisis. Het werpt een ander licht op de energietransitie. De oliemaatschappijen hebben in de jaren voorafgaand aan de crisis hoge winsten geboekt. Deze winsten werden grotendeels uitgekeerd aan de aandeelhouders als dividend en door inkoop van eigen aandelen. Inkopen van eigen aandelen is een strategie van beursgenoteerde bedrijven om de aandelenkoers op niveau te houden als er weinig wordt geinvesteerd in vernieuwing. In dit geval in transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De oliemaatschappijen hadden dit kunnen doen en de middelen daarvoor waren ruimschoots aanwezig. De voorkeur werd echter aan de aandeelhouders gegeven. En hoe… Minder dan 1 procent van de cashflow werd geinvesteerd in vernieuwing. Hieronder volgt de analyse die ik destijds heb gemaakt. Het is opnieuw een bewijs van de cynische werkelijkheid. De winsten zijn voor de weinigen, de lasten voor de rest.

De winsten van de oliemaatschappijen

De vijf fossiele brandstoffenmaatschappijen Exxon-Mobil, Royal Dutch-Shell, British Petroleum, Chevron-Texaco en Total boekten in de afgelopen drie jaren 2004-2006 hoge winsten.

Hieronder staan deze winsten weergegeven:

(x miljoen $)ExxonShellBPTexacoTotal200425.33019.25717.26213.32811.149200536.13026.26122.63214.09912.643200639.50026.31122.28617.13812.135totaal100.96071.82962.18044.56536.927

Bij elkaar geteld heeft de winst van de vijf maatschappijen over de periode 2004-2006 $ 315,5 miljard bedragen.

Ter illustratie van de spectaculaire winsttoename: de winst van Exxon bedroeg in 2002 nog ‘slechts’ $ 11,4 miljard en de winst van Shell in 2002 $ 9,7 miljard.

Niet al het geld dat door een bedrijf wordt gegenereerd (cashflow) wordt als winst verantwoord in de boeken. De geldstroom die door de vijf maatschappijen werd gegenereerd uit de bedrijfsactiviteiten bedroeg over dezelfde periode $ 420,9 miljard, dus $ 105 miljard meer dan de opgetelde winsten.

Dit spectaculaire resultaat kwam vooral tot stand door de hoge olie- en gasprijzen. De hoge prijzen zouden worden veroorzaakt door de sterk stijgende vraag en het (in de nabije toekomst) verminderende aanbod. Op de juistheid van deze bewering wordt in deze analyse niet verder ingegaan, hoewel ook over dit onderwerp veel te zeggen valt.

Het is logisch om te veronderstellen, dat als een onderneming voorziet dat het door haar geleverde product in de toekomst steeds schaarser gaat worden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: