Comité in noodtoestand | Door Tilo Gräser | KenFM.de

comite-in-noodtoestand-|-door-tilo-graser-|-kenfm.de

18-09-20 07:26:00,

Het Gezondheidscomité van de Duitse Bondsdag wilde duidelijkheid krijgen over de Covid-19-pandemie – en faalde over de hele linie.

Een standpunt van Tilo Gräser.

Opmerking bij het Rubikon-artikel: De volgende tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld o.a. actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

Nog steeds geldt de „epidemische situatie van nationaal belang“ waartoe de Bondsdag in maart heeft besloten. De FDP-fractie wil dat de noodtoestand wordt opgeheven. Het rechtvaardigt dit met de inmiddels ontspannen situatie van de Covid-19 pandemie in dit land. In een hoorzitting van de gezondheidscommissie van de Bondsdag waarschuwden artsen echter dat het weer kon verergeren. Viroloog Christian Drosten zette de toon. Maar niet alle uitgenodigde deskundigen hebben zich bij het koor aangesloten. Zij vestigden de aandacht op de sociale en juridische gevolgen van de anti-corona maatregelen. Dit omvatte ook de constitutionele problemen die zich voordoen wanneer de regering en de autoriteiten het parlement verdringen. Het was geen groots moment in het Duitse parlement.

Vooraanstaande vertegenwoordigers van beroepsverenigingen in de gezondheidssector willen niet dat de „epidemische situatie van nationaal belang“ snel wordt omgekeerd. Zij hebben die verklaring woensdag afgelegd tijdens een openbare hoorzitting van de commissie voor gezondheid van de Bondsdag. De gelegenheid was een motie van de parlementaire fractie van de FDP op 17 juni van dit jaar. De liberalen willen dat deze situatie wordt afgedaan en dat de noodzakelijke anticoronamaatregelen op een andere rechtsgrondslag worden voortgezet. De FDP-factie heeft al een wetsvoorstel in die zin ingediend, ook in juni.

De vertegenwoordigers van de verenigingen vinden dit echter te vroeg, zoals ze al zeiden. Anderzijds voerden verscheidene juridische deskundigen aan dat de juridische situatie moet worden herzien en gewijzigd met het oog op de lagere cijfers voor de Covid 19-pandemie.

De „epidemische situatie van nationaal belang“, die de Bondsdag op 25 maart van dit jaar heeft vastgesteld, is nog steeds van toepassing.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: