“Laat er wet zijn!” | Door Tamara Ganjalyan en Anselm Lenz… | KenFM.de

“laat-er-wet-zijn!”-|-door-tamara-ganjalyan-en-anselm-lenz…-|-kenfm.de

18-09-20 11:43:00,

Voorstellen voor nieuwe economische kaderwetgeving

Een bijdrage van Dr. Tamara Ganjalyan en Anselm Lenz.

Op 25 maart 2020 ging de democratiebeweging nichtohneuns.de online. Vanaf het begin waren de zwakke redenen voor de ergste beperkingen van de grondrechten en grondwettelijke schendingen in de naoorlogse geschiedenis niet de enige onderwerpen die aan de orde kwamen. Onder het trefwoord „Let there be law“ riep de beweging op tot het indienen van wetgevingsvoorstellen voor een nieuwe economische kaderwetgeving. Want al in maart was bekend dat de maatregelen met betrekking tot „Corona“ in wezen een bedrieglijk programma waren, ingegeven door het economisch beleid.

De democratiebeweging heeft daarentegen duizenden concrete voorstellen verzameld. KenFM en het weekblad Demokratischer Widerstand publiceerden in eerste instantie een kleine selectie – variërend van een goede wens tot een voorstel van rechtsgeleerden over het onderwerp van een economische kaderwetgeving. De teneur: Nee, we laten het recht op onze munt en onze economie niet over aan ondemocratische lobby’s van het grootkapitaal. De namen van de indieners van de voorstellen zijn beperkt tot de volgende voornamen.

Karl Heinz schrijft: „Dit oude systeem kan niet worden hervormd. Er is een duidelijk alternatief nodig. Een systeem dat iedereen in staat stelt om een zelfbepaald leven in onafhankelijkheid te leiden. die een evenwicht vindt tussen natuur, menselijkheid, economie en democratie.“

Antje eist: „Versterk het algemeen belang, bescherm de individualiteit. Bevordering van spirituele, morele en ethische groei in plaats van materiële groei.“

Andreas zegt: „We moeten het leger van zakelijke lobbyisten voorgoed uit de Bondsdag verbannen.“

Pascal legt uit: „Er komt een economisch parlement: Alle bedrijven in Duitsland sturen vertegenwoordigers die over hun eigen bevoegdheid beslissen in alle kwesties waar de expertise van bekwame mensen nodig is. In tegenstelling tot nu, waar bekwame ondernemers de hele dag door slaafjes zijn om iets te creëren en dan ineens een paar grote bedrijven met lobbyisten de politiek beïnvloeden en naar eigen goeddunken wetten en regels opstellen. In plaats daarvan zouden alle bedrijven onderling moeten beslissen hoe ze de economische problemen aanpakken. De verschillende industrieën sturen vertegenwoordigers. De consumenten/consumenten sturen vertegenwoordigers. Het economisch parlement organiseert en verstrekt middelen om een vrij cultureel leven te financieren.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: