Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid

verplichte-vaccinaties-zijn-volgens-de-nurnberg-code-misdaden-tegen-de-menselijkheid

18-09-20 01:13:00,

(JDreport.com)

Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid

De regering, het OMT, het RIVM en de mainstream media kunnen het dan wel afdoen als ‘complottheorieën’, maar Bill Gates’ wereldwijde vaccin experimenten, die bij honderden miljoenen mensen permanente, vaak ernstige gezondheidsschade hebben veroorzaakt, zijn uitstekend gedocumenteerd.
Een medisch experiment op de hele bevolking, gedaan met behulp van lockdowns, social distancing, verplichte mondkapjes, en straks (direct of indirect) verplichte vaccins, is even ongehoord als schandalig.

Volgens de Nürnberg Code, genoemd naar het tribunaal waar de Nazi top na de Tweede Wereldoorlog berecht werd, kunnen de huidige coronamaatregelen als niets minder dan ‘misdaden tegen de menselijkheid’ worden beschouwd.
De in 1947 opgestelde Nürnberg Code is vermoedelijk het belangrijkste document in de geschiedenis dat handelt over de ethiek van medisch onderzoek.
De 10 ‘geboden’ van de Nürnberg Code:
1. Vrijwillige instemming is absoluut essentieel;
2. Het experiment mag alleen uitgevoerd worden als geen enkele andere methode (of medicijn) werkt, moet vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, en mag beslist niet willekeurig en onnodig van aard zijn;
3. Er dienen eerste uitvoerige dierproeven mee worden verricht, en uitgebreide studies naar worden gedaan, die resultaten opleveren die het experiment rechtvaardigen;
4. Alles moet in het werk worden gesteld om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen;
5. Geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden; (Bill Gates tijdens TV-interview: ‘We moeten rekening houden met 700.000 (corona vaccin) slachtoffers.’);

6. Het risico van het experiment mag nooit groter zijn dan het humanitaire probleem dat met het experiment moet worden opgelost. Oftewel: het middel mag niet erger zijn dan de kwaal, zelfs niet als daar op voorhand enkel vermoedens over zijn;
7. Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen;
8. Het experiment dient in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen;
9. Tijdens het experiment moet de proefpersoon ten allen tijde de vrijheid hebben op ieder gewenst moment te stoppen;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: