Het complot van de ‘complot-theorieën’..!

het-complot-van-de-‘complot-theorieen’.!

20-09-20 02:10:00,

Spreken over ‘mensen die in complot-theorieën’ geloven, dan is dat een kwalificatie, die werkt als een ‘self-fullfilling-prophecy’. Wat bedoelen we daarmee? Door te spreken over een bepaalde groep, ONTSTAAT die groep.. Maar wat heeft dit nu met de groep ‘mensen die in complottheorieën-geloven’ te maken.. Nou heel simpel.. To make a long story short: de groep van ‘mensen die in complottheorieën’ geloven, BESTAAT NIET..! Hoe graag ene dr. Jan-Willem van Prooijen dat zou willen. En vele, vele anderen het ook zouden willen..! Want hoe makkelijk wordt de wereld, als je op deze ‘vervelende mensen’ een stickertje kunt plakken..

Deze mensen, de ‘complotdenkers’ doen namelijk heel ongemakkelijk dingen.. ”Deze mensen die in complottheorieën geloven’ verwerpen de officiële versie van heftige gebeurtenissen en blijken hun eigen research te hebben gedaan en blijken vaak ook nog eens uitermate erudiete en goed-wetenschappelijk-geschoolde mensen te zijn, met een groot sociaal-maatschappelijk hart..!”

jan willem van prooijen VU complotter in complottenDr. Jan Willem van Prooijen.. De nogal zelfingenomen man, die in het complot gelooft van ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’… Hij doet er álles aan, zo blijkt, om zijn complot tot waarheid te maken! Wij wensen hem de wijsheid van het onderscheid toe..!

Aangenaam: hier spreekt Dr. Jan Willem van Prooijen, ‘complotdenker in complottheorieën’..  We hoorden wij deze wetenschapper in het programma ‘Radio Een Vandaag’. Een interview dat ons prikkelde dit artikel over het complot van de complot-theorieën te schrijven. Want tijdens dat interview op Radio 1, met Jan Bom en Suzanne Bosman, blijkt dat dr. Van Prooijen zelf totaal verstrikt raakt in het omschrijven en beschrijven van deze ‘groep’..

‘De groep mensen die namelijk in deze groep ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’ valt, is namelijk zó divers, dat je je kunt afvragen of er überhaupt wel kenmerken zijn die deze mensen verbindt..!! Anders dan het kenmerk, dat ook uit zijn onderzoek naar voren komt, dat deze mensen een groot sociaal-maatschappelijk gevoel hebben voor ‘medemens en samenleving’..

Ja, dank je de koekoek.. Is dat kenmerk niet ‘gewoon’ een kenmerk dat we allemáál bezitten..?? Compassie en empathie..! En is dit kenmerk dan überhaupt specifiek gerelateerd aan het ‘geloof-in-complotten’…?? Wat van Prooijen doet is dus uiterst kwalijk.. Te koop lopen met een groep die feitelijk geen groep IS. Want nogmaals: ‘WAAR IS HET GEMEENSCHAPPELIJKE KWANTITATIEVE OF KWALITATIEVE KENMERK VAN DEZE GROEP?’

Is hier sprake van een wetenschappelijk dwaling bij de geachte heer Van Prooijen?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: