Regering schaarde Corona in dezelfde categorie als Ebola?! FVD stelt Kamervragen!

regering-schaarde-corona-in-dezelfde-categorie-als-ebola?!-fvd-stelt-kamervragen!

21-09-20 09:25:00,

(FVD)

Regering schaarde Corona in dezelfde categorie als Ebola?! FVD stelt Kamervragen!

•Corona werd ingedeeld in groep-A van de Wet Publieke Gezondheid; dezelfde categorie als Ebola.
•Op basis van die classificatie zijn de meest ingrijpende maatregelen toegestaan.
•Maar Corona is veel minder gevaarlijk dan eerst werd gedacht en hoort niet in groep A.
•Niet-openbaar OMT-advies om Corona in groep A te plaatsen MOET openbaar!
Kort voordat hij onder de druk bezweek, besloot ex-minister Bruins dat Corona de A-status moest krijgen. Dit is de hoogste categorie van de Wet Publieke Gezondheid. De A-status stelt de regering in staat om de meest ingrijpende maatregelen aan de samenleving op te leggen ‘ter bescherming van de volksgezondheid’. Het is de categorie van Ebola – het meest dodelijke virus op aarde.

Ter vergelijking: in groep B zitten pest, rabiës en kinkhoest.
In categorie C malaria en meningokokken.
Waarom gebeurde dit? Waarom werd Corona in de HOOGSTE CATEGORIE van gevaar ingedeeld? Minister Bruins gaf daarover slechts de volgende toelichting:

1.Door de A-status wordt de meldingsplicht geactiveerd,
2.wordt het inzetten van bestrijdingsmaatregelen mogelijk, en
3.wordt een landelijke aanpak gefaciliteerd.

Het besluit om Corona de A-status te geven is nog niet wettelijk verankerd. Op dit moment is een VVD/CDA-wetsvoorstel in de maak waar FVD vol tegenin zal gaan. In de toelichting daarbij wordt gesproken over een advies van het OMT (Outbreak Management Team).  Maar dit advies wordt niet openbaar gemaakt.
Dus niemand kan de regeringsplannen controleren.
Eén ding is ondertussen zeker: het virus hoort niet in de A-categorie thuis. De mortaliteit (Infection Fatality Rate, IFR) wordt geschat op 0,26%, zeer nabij de 0,1% van de gewone seizoensgriep. Dat het virus een stuk minder dodelijk is valt ook af te leiden uit de vrijwel vlakke lijn met ziekenhuisopnames en overlijdens, ondanks een scherpe toename in het aantal geconstateerde besmettingen (lees: positieve testuitslagen).
Hoe verhoudt zich dat met Ebola, waar de helft van de patiënten aan komt te overlijden? Het is zaak het coronavirus te doorgronden en op basis van medische feiten in de juiste categorie in te delen. De huidige strenge maatregelen zijn gebaseerd op de A-status van het coronavirus. Ook het najagen van de Spoedwet wordt ingegeven door eenzelfde drijfveer.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: