Wat weten we en wat weet ik nu eigenlijk..??

wat-weten-we-en-wat-weet-ik-nu-eigenlijk.??

23-09-20 09:42:00,

x

x

Wat weten we en wat weet ik nu eigenlijk?

 2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Wat is weten? Iedereen meent wel iets te weten. Maar wat is dat weten nu eigenlijk? Is het een weten dat voort is gekomen uit het conceptualiserende denken, dat volledig aangeleerd en geïndoctrineerd is? Is het echter daarmee wel een echt diepgaand weten? Concepten zijn immers geconditioneerde begrippenkaders, die een oppervlakkig beschrijvend verhaal zijn van wat men waarneemt. Veelal worden ze als waarheid beschouwd, daar ze een zekerheid en houvast biedende functie in zich dragen. Zeker wanneer degene die ze overbrengt als een zelfbenoemde en door anderen aanvaarde autoriteit wordt beschouwd. Maakt het daarmee het waargenomen fenomeen gelijk aan de conceptuele beschrijving ervan?

De gehele indoctrinerende programmering van de mens is gebaseerd op hem vanaf de jeugd te laten geloven dat de beschrijving van fenomenen hetzelfde is als die fenomenen zelf. Die beschrijving wordt als de enige ware werkelijkheid gepresenteerd, waar mensen hun individueel innerlijk leven aan ophangen. Mensen identificeren zich er vaak volledig mee. Zij zijn dan de aanvaarde concepten.

Daarmee wordt het geheel tot een vastgeroeste overtuiging die ingesleten raakt in de neurale paden in de hersenen. Waar dan weer gevoelens en emoties aan gekoppeld worden die leiden tot een verstard handelen. Een verkalkingsproces in de hersenen dus. Daardoor zijn de geïndoctrineerde concepten de basis geworden voor het beleven van het individuele zelf en de aardse realiteit waarin men leeft.

Men is wat men denkt..
Men is wat men denkt, want concepten zijn gebonden aan het verstandelijk denken. Het verstandelijk denken is echter gebaseerd op een dualistisch begrippenkader dat zich via het denken in de taal uit. Een nondualistisch denken, denkt niet..! Want de onbenoembare eenheid van het leven, dat zich uit in alle gemanifesteerde aardse vormen, is niet in dualistische concepten te benoemen.

De nonduale geest neemt alleen de gedachten en de daaruit voortkomende emoties waar die in het bewustzijn opdoemen en identificeert zich daar niet mee. Het kan ze beschouwen als een object, dat net als water in de felle zon verdampt en in het niets verdwijnt, omdat er geen identificatie mee plaatsvindt. De door dualisme beheerste mens is zijn denken.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: