Allemaal ziek?! | Door Anselm Lenz | KenFM.de

allemaal-ziek?!-|-door-anselm-lenz-|-kenfm.de

24-09-20 07:51:00,

Het ziekteverzuim van de hele samenleving kan ook worden geïnterpreteerd als een laat cultureel fenomeen van de mislukte revolutie van 1968. Ondertussen is het Bureau van de Federale President bezig met het organiseren van een critische tafel – en wil binnenkort het Federale Kruis van Verdienste ophangen aan de angst-maker van de natie, Christian Drosten.

Een standpunt van Anselm Lenz.

Destijds was het niet echt gelukt en misschien was het ook helemaal niet de bedoeling dat het zou lukken: De westerse revolutionairen van 1968 repeteerden de opstand in die jaren waarin de belofte van vrijheid en gelijkheid in vervulling leek te gaan: onderwijs voor iedereen en het openstellen van universiteiten, loonsverhoging, volledige werkgelegenheid, de mogelijkheid om zich te redden met kleine banen en een bescheiden maar nog steeds telbare accumulatie van rijkdom, zelfs voor ongeschoolde arbeiders. Openstelling van alle civiele beroepen voor vrouwen, juridische gelijkheid, afschaffing van de criminalisering van minderheden. De belofte van vooruitgang in de burgerlijke levensstijl voor iedereen, bijvoorbeeld met muzieklessen voor de kleintjes.

Mannen als de latere minister van Buitenlandse Zaken Josef Fischer of het eveneens weinig vredelievende latere lid van het Europees Parlement Daniel Cohn-Bendit gingen zo op weg naar de laatste grens van de samenleving, de sociale revolutie, op een moment dat ze zelf al alle zegeningen van de sociale vorm van een republiek en een sociaal geëngageerde rechtsstaat hadden genoten. De deuren stonden voor hen open. Ze hebben besloten om ze ook neer te halen.

Een techniek die in het neoliberale tijdperk vanaf het begin van de jaren zeventig een gemeengoed werd: Wie een stukje van de taart wil krijgen klaagt over gedeeltelijke discriminatie, maar laat alle wezenlijke vragen achterwege. Sindsdien is het mogelijk om met de carrièrevooruitzichten te klagen dat vrouwen in de leiding van de wapenindustrie in de minderheid zijn, maar niet om de wapenindustrie in twijfel te trekken. Het was ook de tijd waarin het in de mode raakte om concurrenten en politieke tegenstanders te beschuldigen van allerlei ziekten, bij voorkeur psychologische. Aan de keukentafel in de gedeelde flat beweerden mensen vaak dat ze een vadercomplex of allerlei seksuele problemen hadden. Er is altijd een soort minderwaardigheid gevonden.

Sindsdien is het ziek verklaren van de tegenstander met steeds nieuwe voorwaarden opgewarmd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: