Eerlijk over Kernwapens

eerlijk-over-kernwapens

24-09-20 07:34:00, Waar kan ik meer informatie vinden over de kernwapens in Nederland?

Ondanks dat de regering geen informatie verschaft over de kernwapens in Nederland zijn er genoeg andere manieren om hier informatie over in te winnen. Enkele bronnen heb ik reeds als referenties gelinkt in het manifest: ‘Waarom is dit burgerinitiatief nodig?’ Als u verder wilt zoeken raad ik aan om de volgende bronnen te raadplegen:
Zembla aflevering ‘Doelwit Volkel’ (8 november 2019, hier terug te kijken); nieuwsberichten van de NOS; Nederlandse en buitenlandse kranten; artikelen van experts zoals Sico van der Meer en Ko Colijn (Instituut Clingendael); WikiLeaks; websites van hulporganisaties zoals het Rode Kruis; vredesorganisaties zoals PAX en Artsen voor Vrede.

Waarom nu voor openheid over kernwapens?

Het is nu precies 75 jaar geleden dat voor het eerst kernwapens werden ingezet. Dit was in de Tweede Wereldoorlog door de VS tegen Japan. Op 6 augustus werd de stad Hiroshima gebombardeerd; op 9 augustus Nagasaki. Deze bombardementen hebben er voor gezorgd dat de Japanse keizer Hirohito zich overgaf. Hierna zijn nooit meer kernwapens ingezet.
Inmiddels hebben 9 landen beschikking over kernwapens: de Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, India, Pakistan, Noord-Korea en (waarschijnlijk) Israël.[17] De situatie is dus anders dan 75 jaar geleden toen alleen de VS deze wapens hadden. Als nu door één van deze landen kernwapens zouden worden gebruikt, zou dit een nucleaire oorlog kunnen ontketenen. Vanzelfsprekend zou zo’n oorlog de grootste humanitaire ramp in de geschiedenis zijn: hele steden zouden met de grond gelijk worden gemaakt en gemeenschappen zullen worden verwoest. De logica van kernwapens is in de afgelopen 75 jaar veranderd. Een nieuwe kernoorlog kent alleen verliezers.
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking staat zeer kritisch tegenover kernwapens. Ook onze volksvertegenwoordigers vinden dat Nederland moet inzetten op nucleaire ontwapening. Helaas is het huidige kabinetsbeleid haast het tegenovergestelde van de wens van burgers en parlementsleden. Op het moment doet Nederland mee aan de nieuwe kernwapenwedloop met de JSF en de gemoderniseerde Amerikaanse kernwapens. Het wordt hoog tijd dat Nederland deze nucleaire dubbelzinnigheid oplost. Het komen tot een eerlijk en transparant beleid heeft al te lang geduurd.

Wat is de huidige situatie met de kernwapens in Nederland?

In Nederland liggen al zo’n 60 jaar Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Destijds werd besloten dat de Verenigde Staten unilateraal (zonder toestemming van Nederland) mogen besluiten deze te gebruiken.[18] Nederland heeft dus geen ‘veto’-recht.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: