Onze zorgen over de sleepwet blijken de realiteit

onze-zorgen-over-de-sleepwet-blijken-de-realiteit

25-09-20 08:09:00,

Twee woorden, negen letters: het wetgevingsproces van de sleepwet duurt lang. Zo lang zelfs dat de behandeling in de Eerste Kamer kan gaan samenvallen met de evaluatie van de praktijk. Het is erg frustrerend dat de zorgen die wij vooraf hadden nu in de praktijk ook terecht bleken te zijn. Tegelijkertijd maakt dat de boodschap voor de Eerste Kamer wel overzichtelijk: De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (zoals de sleepwet officieel heet) schiet tekort in het beschermen van onze rechten en vrijheden en is simpelweg niet goed genoeg.

portret Lotte Houwing

De problemen met deze wet zijn niet nieuw

Zoals wij eerder al schreven in onze oproepLees hier onze eerdere oproep aan de Tweede Kamer om de uitkomst van het referendum niet te negeren, staan onze fundamentele bezwaren tegen de wet nog steeds overeind.

Het was eigenlijk bij het referendumLees hier meer over het werk dat wij destijds hebben gedaan in maart 2018 al duidelijk dat onze rechten en vrijheden in de sleepwet onvoldoende zouden worden beschermd tegen de vergaande bevoegdheden die de wet aan de geheime diensten toekent.

Nu, bijna tweeënhalf jaar later, blijkt helaas dat onze bezorgdheid terecht was. Verschillende toezichthouders trekken aan de bel omdat ook in de praktijk onze rechten en vrijheden door de geheime diensten met voeten getreden te worden.

Onderzoeksopdrachtgericht is geen… oh toch wel ongerichte interceptie

Zo zweerden de minister van Binnenlandse Zaken en de geheime diensten bij hoog en laag dat er een groot verschil was tussen ‘ongerichte interceptie’ (het lukraak aftappen van delen van het internet) en “onderzoeksopdrachtgerichte interceptie” (OOG-interceptie). Want OOG-interceptie zou “zo gericht mogelijk” zijn en de gegevens zouden worden gefilterd. Maar uit onderzoekLees hier het kritische rapport van de toezichthouder van de toezichthouder blijkt dat allebei deze beloften niet of niet voldoende naar de praktijk zijn vertaald.

Waarborgen moeten consistent gelden

Bij het analyseren van gegevens bestaan er waarborgen, zoals toestemming van de minister, om de effecten van inbreuken op onze rechten en vrijheden tegen te gaan. Maar die waarborgen moeten ons altijd beschermen en niet alleen maar in sommige gevallen. Nu gelden ze bijvoorbeeld vaak niet voor ‘eenvoudige’ data-analyses of wanneer die data niet via het sleepnet verzameld is.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: