Ed Nijpels wil met ‘panels’ burgers nog eens voor de gek houden | Wynia’s Week

ed-nijpels-wil-met-‘panels’-burgers-nog-eens-voor-de-gek-houden-|-wynia’s-week

26-09-20 08:36:00,

Onlangs pleitte Ed Nijpels voor ‘burgerpanels’ die het tanende draagvlak voor het klimaatakkoord zouden moeten ondervangen. De burger die niet mocht aanzitten aan Nijpels’ klimaattafels, is nu wel goed genoeg om de gulzige tafelheren te bedienen. Deze klimaatschijndemocratie is een belediging voor de gewone burger.

De burger die eerst moest toezien hoe achter gesloten deuren in onderonsjes tussen belanghebbenden voor zijn rekening peperdure ‘klimaatafspraken’ werden gemaakt, zou nu moeten tolereren dat activisten het ‘lokale draagvlak’ voor de uitvoering gaan bouwen. De burgerpaneltherapie van Dr. Nijpels is onwenselijk. Het klimaatbeleid zelf moet op de schop, als je draagvlak wilt.

Nijpels wil het probleem niet zien

Volgens Nijpels is wantrouwen tegen overheden en politici de oorzaak van het toenemend verzet tegen zijn klimaatmaatregelen. Hij verwijst naar een enquête van het PBL dat 85 procent van de ondervraagden zich zorgen maakt over klimaatverandering. De groeiende weerstand tegen windmolens en zonneparken is daarom slechts een kwestie van het doorbreken van misplaatst wantrouwen tegen de overheid en dat doe je met ‘burgerpanels’, zegt hij.

Een juiste therapie vereist een juiste diagnose. Omdat Dr. Nijpels een onjuiste diagnose stelt, zal zijn therapie echter geen enkel gunstig effect sorteren. De grondoorzaak van het verzet tegen het klimaatakkoord ligt in de plichtsverzaking van de machthebbers, die dachten dat met de klimaattafels het draagvlak wel zou volgen.

Zonder de beleidsopties grondig te analyseren, volgde de overheid de transitieverkopers, wier evidente eigenbelangen nauwelijks werden onderkend. Dat de burger zich nu misleid en miskend voelt, is het logische gevolg. De burgerpaneltherapie van Dr. Nijpels kan echter niet verhullen dat de klimaatschijndemocratie doorgeprikt dreigt te worden.

De oprukkende participatiedemocratie

Het voorstel van Nijpels is niet iets nieuws. Het is gestoeld op het oprukkende fenomeen van de participatoire democratie. Deze vorm van democratie staat tegenover de directe democratie met de gekozen ambtsdragers en correctieve, raadplegende of bindende referenda. Net voordat het klimaatbeleid in de Klimaatwet en het klimaatakkoord werd gegoten, is het raadplegend referendum echter opgeheven. Daarmee ontnam de regering de burgers ook die mogelijkheid om in te grijpen in het klimaatbeleid.

Nu doet Nijpels, geheel voorspelbaar, gretig een beroep op de verdiensten van de participatoire democratie. Hij prijst de resultaten die met deze aanpak in andere landen zijn behaald.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: