Laten we het eens stevig over de Grondwet hebben

laten-we-het-eens-stevig-over-de-grondwet-hebben

26-09-20 08:11:00,

Op 15 september is een nieuwe bundeling van verzetsgroepen aangekondigd. Speerpunten daarvan: RIVM, Kabinet en media. Ik vind dit een onverteerbaar tam programma. Waar blijft 5G in relatie tot ‘corona’? En – zo mogelijk nog belangrijker – waar blijft de staatsrechtelijke kant van deze crisis? Waar blijft de verdediging van de Grondwet?

Als de noodwet zo dadelijk wordt aangenomen door Eerste en Tweede Kamer dan verliest deze regering definitief zijn legitimiteit. Ik heb daar op TransitieWeb vaker over geschreven (zie onder meer hier en hier).

Als de spoedwet wordt uitgesteld en de noodverordeningen die nu van kracht zijn verlengd of vernieuwd worden dan geldt precies hetzelfde.

In beide varianten wordt de Grondwet op essentiële punten buiten werking gesteld en daardoor ontstaat er een constitutionele crisis.

We moeten het dus over de Grondwet hebben.

Constitutionele toetsing

Helaas hebben we in ons land geen Constitutioneel Hof dat wetten, regelgevingen en regeringsbesluiten toetst aan de Grondwet.

In Artikel 120 van de Grondwet staat zelfs expliciet dat de rechter zich niet mag buigen over dergelijke vragen. In ons land moeten de Eerste en Tweede Kamer dat doen. En als de Staten Generaal dit nalaten, zoals nu het geval is, ontstaat er een constitutionele crisis.

De Grondwet zelf zegt niks over wat er in zo’n geval moet gebeuren. Een crisis waarbij de volksvertegenwoordiging het volk in de verste verte niet meer vertegenwoordigt en zelfs steun geeft aan een offensief tegen het volk is domweg niet voorzien.

Hoe anders is dit in de Duitse Grondwet. Artikel 20 lid 4 is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar:

“Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.”

Vertaling:
‘Alle Duitsers hebben het recht zich te verzetten tegen een ieder die ertoe overgaat om deze Grondwet buiten werking te stellen, als niks anders meer helpt.’

Wat nu?

Wat kunnen we doen in deze situatie zonder precedent?

Dit is op dit moment mijn idee daarover:

1. We baseren ons op de huidige Grondwet, verdedigen die en verbeteren die op sommige punten (net als de Duitsers doen).

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: