Opnieuw grote demo in Londen tegen corona maatregelen – De Lange Mars plus

opnieuw-grote-demo-in-londen-tegen-corona-maatregelen-–-de-lange-mars-plus

26-09-20 08:12:00, Trafalgar Square 26.09.20

Net als de afgelopen zaterdagen waarbij 10 duizenden naar Trafalqar Square in Londen kwamen, staat er ook nu een grote menigte om te protesteren tegen de corona maatregelen van de regering Johnson. David Icke legt uit waarom het zo belangrijk is te gaan demonstreren juist nu. Bij de start van de demo hielden hij en vele anderen toespraken.

Interview

In een interview met David Icke, dat tijdens het schrijven van dit artikel nog op YouTube staat, doet hij een dringende oproep aan het Engelse volk om massaal te gaan demonstreren.

Heftig en bewogen onderbouwt hij zijn oproep.  Hij zegt:
“We staan op de splitsing van elk soort vrijheid en fascisme, waar de nazi’s bij in het niet vallen, vanwege zijn technologische aard. Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat dit geen toevallige reeks gebeurtenissen is, veroorzaakt door het een of andere virus.”

Hij voorspelde aan het begin van het jaar dat ze in de herfst zouden terugkeren met een nieuw niveau van hysterie, met nog meer draconische maatregelen.

Icke legt uit dat we hier te maken hebben met een script. Na dertig jaar onderzoek zegt hij dat te kunnen zien.

“Het script dat zich ontvouwt gaat erg ver in de tijd terug. Ze hebben de menselijke geest hierop stap voor stap voorbereid en gemanipuleerd om de bevelen van het gezag te accepteren en zich hiertegen niet te verzetten.”

Hij zegt dat de mensen die we zien demonstreren op Trafagar Square hun zelfrespect niet hebben verloren. Zij laten zich niet bedriegen door een groep psychopaten. “Zij hebben het zelfrespect om te zeggen, ik heb mijn leven onder controle en ik geef dit niet af aan een paar mensen in donkere pakken..”.

Er is 1 manier om het te stoppen

“Het is absoluut van vitaal belang dat zoveel mogelijk mensen voor hun kinderen en kleinkinderen opkomen op 21 september. Om daarmee massaal te laten zien dat mensen aan het wakker worden zijn. Mensen beginnen te zien dat het anders is dan zij verwachtten en dat de machten die hierachter zitten ook anderen zijn dan zij dachten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: