Corona Onderzoekscommissie – Deel 9 | Door Jochen Mitschka | KenFM.de

corona-onderzoekscommissie-–-deel-9-|-door-jochen-mitschka-|-kenfm.de

28-09-20 12:54:00,

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

De delen 1 en 2 hadden betrekking op „Leren van de Commissie voor onderzoek naar de Mexicaanse griep“ (1). In deel 3 en 4 wordt de hoorzitting over „De situatie van mensen in verpleeghuizen“ (2) beschreven. In de delen 5 en 6 werd een verslag gegeven over de situatie in Bergamo (3). Vandaag vatten we het 3e en laatste deel van de 4e hoorzitting samen met de titel: „De Drosten Test, Immuniteit en de Tweede Golf“ (4).

Na het gesprek met Prof. Kämmerer lezen we vragen voor die nog niet volledig zijn besproken.

Waar, wie, waarom werd de test uitgevoerd?

In het derde deel van deze hoorzitting werd opnieuw onderzocht waar en welke groepen mensen werden getest en wat de relatie is tussen de tests en de resultaten. Wat is de verhouding tussen de tests en de resultaten en het aantal „gevallen“?

Dr. Wodarg had hier een overzicht van gemaakt. Hij legde uit dat het een kwestie was van het rechtvaardigen van noodwetgeving. Er zijn vergunningen verleend en de minister van Volksgezondheid mag zaken in gang zetten die anders door de deelstaten en de gezondheidsautoriteiten zouden worden beslist. Er zou een drastische machtsverschuiving zijn geweest ten gunste van de centrale macht, omdat het een bijzondere „buitengewone“ situatie zou zijn. Hij vroeg toen hoe men zo’n noodsituatie zou herkennen.

Om een dergelijke situatie te kunnen beoordelen, zou het zeer belangrijk zijn om te erkennen wat er op de ochtend van de commissievergadering is verklaard. Een noodsituatie zou eigenlijk de definitie van een pandemie zijn geweest, en was dat ook altijd geweest, totdat deze definitie in de context van de Mexicaanse griep, toen er zich een ramp voordeed, plotseling werd gewijzigd. Wat we normaal gesproken ervaren is hoe we met ziekte zouden omgaan, met andere woorden dat operaties en ziekenhuizen vol zitten. Zodat er een noodsituatie ontstaat. Voor een dergelijke rampsituatie zou er de wet op de infectiebescherming zijn, en daarvoor zouden er de ziektebestrijdingsmaatregelen zijn, zodat men ook preventief kan optreden en schade kan voorkomen.

Wat we zouden hebben meegemaakt met Wuhan en met Italië,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: