De ware aard van het kapitalisme: Deel 2 | Door Norbert Häring | KenFM.de

de-ware-aard-van-het-kapitalisme:-deel-2-|-door-norbert-haring-|-kenfm.de

28-09-20 12:54:00,

Werkloosheidsinkomsten als gevolg van monopolies en privileges

Een standpunt van Norbert Häring.

De waarde van bedrijven en grond, d.w.z. het kapitaal van kapitalisten, bestaat grotendeels uit door de staat beschermde monopolierechten. Kapitaal dient dus niet de productie en de bevrediging van de behoeften, maar de herverdeling van werknemers en consumenten aan de eigenaars van deze rechten.

In deel 1 werd gesteld dat het kapitaal geen productiefactor is die bijdraagt tot de bevrediging van de behoeften van de bevolking, maar het recht om een deel van de productie voor zichzelf op te eisen. We willen deze scriptie nu ondersteunen met gegevens.

Dit is het duidelijkst in het geval van grond, zonder welke geen huisvesting en geen productie mogelijk is. Dit is geen secundair aspect. De kapitaalvoorraad van de Duitse economie, die volgens het Bundesamt für Statistik (federaal bureau voor de statistiek) 20 biljoen euro bedraagt, bestaat slechts uit 2 biljoen euro, oftewel een tiende deel, aan „voertuigen, machines en andere uitrusting“. EUR 9,3 biljoen komt voor rekening van residentieel en commercieel vastgoed, voornamelijk residentieel vastgoed (berekening van het binnenlands product p.60). De grote rest bestaat voornamelijk uit intellectueel eigendom en militaire wapensystemen.

Dit bevestigt nogmaals wat we in deel 1 zagen, dat de productiemiddelen, waar we aan moeten denken als we het over kapitaal hebben, een heel klein deel uitmaken van de rijkdom en de macht van de (grote) bezitters van kapitaal.

Huren als monopolieprijs

Grond als een oppervlak met een specifieke laag wordt niet geproduceerd, maar is er gewoon. Het is niet versleten en wordt niet afgeschreven zoals machines en apparatuur. In plaats daarvan wordt de bodem steeds duurder, omdat hij schaarser en waardevoller wordt als gevolg van de bevolking en de economische groei. „Een beter begrip van de specifieke kenmerken van land kan ons helpen om de meest urgente sociale problemen aan te pakken, zoals buitensporige vastgoedprijzen, ongelijkheid en stagnerende productiviteit“, belooft Ryan-Collins, die samen met Toby Lloyd en Laurie Macfarlane het boek „Rethinking the Economics of Land and Housing“ heeft geschreven.

De klassieke econoom Adam Smith heeft zijn zegje gedaan in het boek met de uitleg:

Het basispensioen is natuurlijk een monopolieprijs.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: