Kansen en risico’s van een nationaal grondwettelijk debat | Door Sean Henschel | KenFM.de

kansen-en-risico’s-van-een-nationaal-grondwettelijk-debat-|-door-sean-henschel-|-kenfm.de

28-09-20 12:54:00,

Een standpunt van Sean Henschel.

De Corona-maatregelen hebben onvermijdelijk een nationaal maatschappelijk debat over de Duitse grondwet op gang gebracht. Het is een goed teken als de inwoners van een land zich intensiever bezighouden met de fundamentele rechten en beginselen die in de Duitse grondwet zijn vastgelegd. Het grondrecht van vrijheid van vergadering heeft ongetwijfeld speciale aandacht gekregen, niet in de laatste plaats vanwege de talrijke demonstraties die ondanks de officiële eisen in Duitsland hebben plaatsgevonden en dat ook in de toekomst zullen blijven doen. In Duitsland groeit van alle landen waarvan de burgers in de buurlanden clichématig worden omschreven als behorend tot de overheid en zich aan de regels houden, de publieke weerstand tegen de bestaande sociale orde. De bourgeoisie wordt weer gepolitiseerd, misschien uit angst voor sociaal verval en voor toe-eigening door het mondiale grootkapitaal; een duidelijk teken van de politieke instabiliteit in dit land. Dat is niet verwonderlijk als men de enorme ongelijkheid in de verdeling heeft leren kennen. De verslechtering van de algemene levensomstandigheden is voor veel mensen niet langer verborgen.

Een vergelijking met buurland Frankrijk laat zien dat er daar sinds de zogenaamde gele vestbeweging geen nieuwe extraparlementaire en sterke verzetsbeweging meer is geweest. Parijs als politiek, economisch en cultureel centrum van het land is al lang niet meer de Europese stad van politiek actieve intellectuelen. De publieke ruimte voor discussie blijft relatief kritisch, maar in academische kringen en op straat is er toch een politieke lethargie ontstaan. Frankrijk wacht nog steeds op een renaissance van de intellectualiteit, een culturele en politieke avant-garde, een heropleving van frisse en revolutionaire ideeën. Het is een gewoonte geworden om op historische lauweren te rusten. „On ne parle plus de politique“ is een zin die vaak wordt gehoord in de Parijse cafés. Toch neemt het aantal mensen dat zich zorgen maakt over de gevolgen van de maatregelen en politieke besluiten van de afgelopen jaren toe. Een feit dat niet in de laatste plaats te wijten is aan het feit dat het de brede massa is en zal zijn die in de toekomst de hoge prijs van de maatregelen zal moeten betalen.

Het lijdt geen twijfel dat de Europese Unie zich in een democratische crisis bevindt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: