Amerikaanse verkiezingen: De verliezer is al vastgesteld door Ernst Wolff… | KenFM.de

amerikaanse-verkiezingen:-de-verliezer-is-al-vastgesteld-door-ernst-wolff…-|-kenfm.de

29-09-20 02:11:00,

Een commentaar van Ernst Wolff.

In de VS vindt in deze maanden een spektakel plaats dat om de vier jaar opnieuw wordt opgevoerd en bedoeld is om de Amerikaanse bevolking voor te stellen dat zij het recht heeft om zelf over de politieke koers van hun land te beslissen.

In feite wordt de Amerikaanse politiek al meer dan 150 jaar gedomineerd door twee partijen die stevig in handen zijn van het grote geld. De verkiezingscampagnes dienen in de eerste plaats om dit feit te verdoezelen en de mythe dat het parlementaire systeem van de Verenigde Staten de heerschappij van het volk is, te bestendigen.

In werkelijkheid is het een schijndemocratie, waarachter de dictatuur van het digitale financiële complex schuilgaat, die niet alleen de Verenigde Staten domineert, maar nu de hele wereld met zijn geld en zijn technische mogelijkheden, en die, net als zijn voorganger, het militair-industriële complex, deze overheersing waterdicht heeft gemaakt.

De kandidaten voor het presidentschap moeten dus noodzakelijkerwijs tot een van de twee partijen behoren en honderden miljoenen dollars aan giften verzamelen om überhaupt tot de verkiezingen te worden toegelaten. Tijdens de verkiezingscampagne moeten ze leven met het feit dat de publieke opinie wordt beïnvloed door een handvol mediaconcerns, die hen genadeloos aanvallen bij de minste afwijking van hun belangen. Na de verkiezingen moeten zij zich ten slotte neerleggen bij de rol van boegbeelden van een politiek kartel waarvan de touwtjes op de achtergrond worden getrokken door het digitaal-financiële complex.

Veel belangrijker dan de vraag wie op 3 november het Witte Huis zal betrekken, is dus de vraag naar de huidige situatie van dit complex, wat de plannen zijn voor de nabije toekomst en wat het van de toekomstige president zal eisen.

Het antwoord hierop kan in één woord worden samengevat: chaos.

Met de bijna ineenstorting van het financiële systeem in maart van dit jaar en de redding door de centrale banken met behulp van triljoenen dollars is de wereld de laatste fase van het bestaande monetaire systeem ingegaan. De daaropvolgende lockdown heeft dit proces bewust versneld en geïntensiveerd.

Het digitale financiële complex gebruikt deze situatie momenteel om zijn eigen agenda te bevorderen: De volledige digitalisering van de samenleving ten behoeve van een kleine ultra-rijke elite.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: