Belangenverstrengelingen en fraudegevoeligheid (Vroeg)signaleringsproces voor het opschalen van maatregelen – Viruswaarheid

belangenverstrengelingen-en-fraudegevoeligheid-(vroeg)signaleringsproces-voor-het-opschalen-van-maatregelen-–-viruswaarheid

30-09-20 07:20:00,

In een brief aan de 2e kamer op 25 juni 2020 schrijft Hugo de Jonge, minister van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) over het (vroeg)signaleringsproces. Het document dat hij meestuurt, wat in 13 bullets is samengevat, beschrijft het proces van signalering rond het Covid-19 virus en de opschaling van maatregelen. 

Veel schakels

Zoals in figuur 1 te zien is, zijn er behoorlijk wat partijen bij betrokken om tot een opschaling van de maatregelen te komen. Doordat er zoveel schakels in het proces zitten en er zoveel mensen bezig zijn met de cijfers, is dit dus fout- en fraudegevoelig. Daarnaast speelt de vraag over de onafhankelijkheid van de betreffende teams ook een rol.

Figuur 1: Besluitvormingsproces over opschaling maatregelen

Beoordeling dagelijkse cijfers

De ‘Bijlage Proces (vroeg)signalering’ geeft aan dat het COVID-19 team binnen het team Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI) van het RIVM dagelijks, ook in het weekend, alle cijfers beoordeelt. Deze cijfers worden vervolgens vrijgegeven en doorgezet naar VWS. 

Ook aan VWS-zijde worden deze cijfers dagelijks beoordeeld, waarna deze worden gepubliceerd in het dashboard.

Het is bijzonder te noemen dat het VWS de cijfers als laatst beoordeelt en ze publiceert in het dashboard. Helemaal omdat Hugo de Jonge zelf vaak verwijst naar de ‘experts’ als er vragen gesteld worden. Tegelijkertijd verwijst het RIVM steeds naar het kabinet, maar in werkelijkheid beoordelen ze dus beiden de cijfers.

Prediken voor eigen parochie?

Het (vroeg)signaleringsproces beschrijft diverse overleggen voordat er overgegaan wordt tot het opschalen van maatregelen. Te weten:

  • Het COVID-19 team binnen het team Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI) RIVM.
  • Signaleringsoverleg Infectieziekten van het RIVM.
  • Het COVID-19-Response Team RIVM.

Dit zijn allemaal teams onder de paraplu van de overheid. Staan ze nu te prediken voor eigen parochie? Of zijn er ook nog geluiden mogelijk van artsen, experts en wetenschappers uit de samenleving?

Outbreak Management Team (OMT)

Het OMT kan door de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), Jaap van Dissel, opgetrommeld worden wanneer hij hier noodzaak toe ziet. 

Op de website van het RIVM kunnen we zien dat naast Jaap van Dissel, ook het hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), Aura Timen aanschuift bij dit overleg. 

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: