Waarheid door consensus | Mieke Mosmuller

waarheid-door-consensus-|-mieke-mosmuller

30-09-20 01:47:00, Het vinden van de waarheid heeft meerdere kanten. Je hebt waarneming en denken nodig en in het virus- en DNA onderzoek ontbreekt de waarnemingskant.

Mieke Mosmuller spreekt over de waarheid volgens Goethe, de verhouding tot jezelf en tot de buitenwereld en de nieuwe waarheid: consensus kunnen we ook maken.

Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja, ik ben deze videoserie begonnen met het onderwerp ‘De waardigheid van de mens’. En daarna heb ik geprobeerd verschillende visies op de waarheid te geven, zoals die komen van Aristoteles en Hegel. En nu heb ik de afgelopen twee keer het verschil tussen een bacterie en een virus aangegeven en ja, daar zit je eigenlijk met het probleem, dat de Aristotelische waarheid al eigenlijk niet te vinden is, omdat je niet kan zeggen, zo is het, en ik zeg dat het zo is, of zo is het niet en ik zeg, dat het niet zo is. Dat kun je niet, omdat je de werkelijkheid eigenlijk niet onder ogen hebt. Wanneer je je verdiept in wat er over het virus zo geschreven wordt in de wetenschappelijke literatuur, dan is het, dan krijg je toch de indruk dat je als het ware in een gebied aan het onderzoeken bent, waar je totaal geen licht hebt, geen voorwerp eigenlijk ook, maar een soort hypothesemateriaal, werkmodellen, die dan in de werkzaamheid, dus de werkelijkheid, worden getest en beproefd en dan worden aangenomen of afgewezen. Dus je hebt het gevoel, dat je ergens met je handen onder een doek zit en dat je daar in een volslagen onbekend gebied microchirurgie moet uitvoeren, zoiets is het. En ja, dan houdt de aristotelische waarheid natuurlijk wel op, want je kunt niet eens zeggen, hoe het is, dus wordt het ook tamelijk onzinnig om je af te vragen of je dan wel zegt dat het is zoals het is.

Dus het is echt een complicatie die daar optreedt, en Rudolf Steiner zei in zijn tijd al over de atomen en de moleculen, dat zijn werkmodellen, dat wordt door de wetenschap ook onderkend, dat dat werkmodellen zijn, maar omdat er altijd met die werkmodellen wordt gewerkt, ontstaat natuurlijk langzamerhand bij de mens de indruk dat het echt zo is.

En wanneer je de studies van het DNA vervolgt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: