Gemeente Westerveld staat open voor pilot stralingsarm wonen – StralingsBewust.info

gemeente-westerveld-staat-open-voor-pilot-stralingsarm-wonen-–-stralingsbewust.info

04-10-20 11:12:00,

Inwoners uit het dorp Zorgvlied (gemeente Westerveld) strijden al jarenlang tegen een zendmast die KPN wil plaatsen tussen Zorgvlied en Wateren. Door alle commotie staat het lokale antennebeleid nu ook op de agenda van de gemeenteraad.

Op 25 augustus vond er tijdens een politieke avond van gemeente Westerveld een debat plaats over het Initiatiefvoorstel Beleid Antennes en Zendmasten. Een onderdeel daarvan betrof de mogelijkheid tot stralingsarm bouwen en stralingsarme woongebieden.

Wij waren zeer verheugd om te zien dat zowel de gemeenteraadsleden als de wethouder open staan voor burgerinitiatieven die de mogelijkheden willen onderzoeken om een stralingsarm woongebied in Westerveld te creëren. In dit bericht een verslag van de strijd tegen de zendmast en van de politieke avond van gemeente Westerveld, waarbij ook twee insprekers hun verhaal deden.

Strijd tegen zendmast in Zorgvlied

In gemeente Westerveld is al sinds januari 2018 een strijd gaande tegen een 40 meter hoge zendmast die KPN vlakbij de dorpsentree van Zorgvlied wil plaatsen. Op het terras van eethuis/cafetaria Zorgvlied zou je er dan bijna onder zitten. Zo’n 75 inwoners kwamen hier tegen in opstand, waaronder ook een imker die de enorme zendmast pal tegenover zijn boerderij zou krijgen. Als de plaatsing van de zendmast op deze locatie doorgaat, dan vreest hij het ergste voor zijn bijen.

Nadat de gemeente en de rechtbank Noord-Nederland de ingediende bezwaren eerder al hadden afgewezen, deed de Raad van State in april 2020 hetzelfde. Momenteel loopt er nog een Herzieningsverzoek bij de Raad van State, wellicht dat dit de zendmast toch nog tegen kan houden.

Initiatiefvoorstel Beleid Antennes en Zendmasten

Door alle commotie is de gemeenteraad in Westerveld inmiddels flink betrokken bij het onderwerp. Diverse inwoners hebben de gemeenteraad geïnformeerd dat er veel valt aan te merken op de blootstellingsnormen die in Nederland worden gehanteerd en dat er ook in Westerveld diverse mensen zijn die (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door straling. Het is ook een taak van de gemeente om de gezondheid van haar burgers te beschermen.

Zorgvlied is een van de weinige plekken waar geen zendmasten staan, waardoor een aantal mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling juist in deze regio zijn gaan wonen. In mei 2020 werd de gemeente via een notitie van een Utrechtse jurist nadrukkelijk opgeroepen om in deze regio geen extra zendmasten te plaatsen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: