Mensenrechten ongeldig als ´Verenigde Naties´dat wil – Interessante Tijden

mensenrechten-ongeldig-als-´verenigde-naties´dat-wil-–-interessante-tijden

05-10-20 09:27:00,

De Andere Krant drukte in haar ´Vrijheid´editie van mei nog de Verklaring van de Rechten van de Mens af. Weinigen lieten echter de uitzonderingsbepaling van artikel 29 tot zich doordringen. Als de Mensenrechten worden toegepast ´tegen de doelen van de VN´ zijn ze ongeldig.

Omdat de Verenigde Naties is opgericht om een wereldregering in te stellen, nu via ´sustainable development´ is het ongeldig maken van die mensenrechten voor dat ´hogere doel´evenzeer een onderdeel. De VN toont zich nu ook ijverig voorstander van een biomedische dictatuur.

Amen

Weinig mensen kunnen de 30 Mensenrechten uit hun hoofd opnoemen, die de Verenigde Naties in 1948 adopteerde. Nog minder mensen weten, dat er een bepaling in staat die ze allemaal ongeldig maakt. Die staat vermeld onder artikel 29.

Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Wat andermaal de vraag oproept. Van wie zijn de Verenigde Naties? Of wiens agenda dient de VN? Van de wereldfederalisten, waaronder de Rockefeller-familie op wiens grond ook het VN-hoofdkantoor is gebouwd. En bij wiens bank de VN ook bankiert, Chase Manhatten, nu JP Morgan Chase.

Dus zul je nu vanuit de Verenigde Naties mogelijk niets horen over de huidige fundamentele inbreuk op fundamentele Mensenrechten. Want regeringen handelen naar het doel van de Verenigde Naties, de miljardairs-families die een federalistisch wereldbestuur nastreven van Utopisch Socialisme.

Een doel dat je alleen met geweldpleging tegen je bevolking bereikt, zoals het ´halveren´van hun CO2, dus bewegingsruimte voor 2030.

Krijgt U hier al dat ‘wij’-gevoel van, of is dat dan ‘wij tegen de overheid’…

Zie nog eens een aantal van deze rechten. De Staat eigent zich volmacht toe om je persoonlijke levenssfeer in te dringen, mag zomaar bij feestjes binnenvallen, huisvredebreuk plegen. Vergelijk dat dan met artikel 12

Artikel 12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: