Maanden geleden heb ik ze gewaarschuwd: ze zullen niet stoppen! | Door Peter Frey | KenFM.de

maanden-geleden-heb-ik-ze-gewaarschuwd:-ze-zullen-niet-stoppen!-|-door-peter-frey-|-kenfm.de

06-10-20 03:12:00,

Een Peter Frey standpunt.

In april van dat jaar was de neppe pandemie echt van de grond gekomen. Dat het er een is, twijfel ik er niet aan na vijf maanden van volharding – vooral gezien de manier waarop het „bestreden“ is. Ik heb er destijds op gewezen dat er geen einde zou komen aan de willekeurige coronamaatregelen van de machthebbers. Er komt geen einde aan als mensen, uit troost of angst, deze maatregelen zonder weerstand zouden accepteren. Er zijn vijf maanden verstreken en helaas – hoewel het niet verwonderlijk is – zijn de huidige gebeurtenissen volledig met mij eens.

Uittreksel uit een tekst van de auteur van 25 april van dit jaar:

Niets is voorbij en elke „opluchting“ in ons toekomstig persoonlijk leven zal worden gekocht door een verdere beperking van onze natuurlijke menselijke vrijheden. Maak het goed dat de politiek ineens bij zinnen komt. Het volgende nummer staat al aan:

„Zijn er straffen voor het niet dragen van een masker? – Een boete is vooralsnog niet gepland. Maar wie geen masker draagt, mag niet in de winkels of in het openbaar vervoer komen. Volgens de Wet op het personenvervoer heeft iedere burger recht op vervoer. Maar: dit recht kan worden beperkt. Bijvoorbeeld door niet te voldoen aan de geldende veiligheidseisen. Dit houdt nu ook de verplichting in om mondbeschermers te dragen. In winkels gelden de respectievelijke huisregels. En aangezien winkeliers verplicht zijn om de verplichting tot het dragen van mondbeschermers in acht te nemen, kunnen ze klanten zonder adequate bescherming afwijzen. Volgens de deelstaatregering kan niet worden uitgesloten dat in het latere verloop van de pandemie boetes worden ingevoerd voor mondbeschermers“. (1)

Dit is opzettelijk lichamelijk letsel en ziekmakend – op verschillende niveaus. Dit ziek maken wordt bewust geaccepteerd om het angst- en stressniveau van mensen hoog te houden. Elke huisarts (2) en gewoon het gezond verstand kan ons vertellen dat het dragen van dergelijke maskers de hele tijd onze gezondheid ruïneert.

Het gaat dus niet alleen om het dragen ervan in winkels en instellingen, maar om het dragen ervan ergens buiten je huis.

Desalniettemin werken politici eraan om dit te laten gebeuren.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: