Menszijn is het tegenovergestelde van verklikken en afstand houden

menszijn-is-het-tegenovergestelde-van-verklikken-en-afstand-houden

06-10-20 04:05:00,

Menselijk: menselijk noemt men een mens die compassie en betrokkenheid heeft voor zijn medemens. Een wezen dat zoekt naar verbinding met de ander.

Samen praten, lachen, huilen, dansen, wandelen, ontdekken, kortom plezier hebben in het leven en het leven delen. Een simpel kopje koffie op een zonnig terras, struinen over de markt of het strand, een filmpje pakken, luisteren naar muziek. Elkaar helpen en er zijn voor de ander. Een knuffel, een kus, een luisterend oor. De mens is een sociaal wezen.

Menszijn is spelen en samenwerken

Al het bovenstaande willen ze nu de kop indrukken. Het gehele menselijke menszijn wordt onderdrukt en weggeduwd door een ‘killervirus’. Een uitermate gevaarlijk killervirus, waarbij het grootste gedeelte van de bevolking niet ziek is en de ziekenhuizen zo goed als leeg zijn.

Waarbij onbetrouwbare tests kunstmatig het aantal besmettingen statistisch opschroeven.
En waarbij overledenen aan andere oorzaken meegerekend worden in de overleden-door-Corona-statistieken.

Om nog maar niet te spreken over de schade die door de PCR test toegebracht wordt aan het hersengebied.

We doen het samen?

De leus  ‘We doen het samen’ is een loze kreet, omdat hij juist verdeeldheid en onverdraagzaamheid zaait. Zowel bij de voorstanders van de maatregelen en de overheid-gelovigen als de tegenstanders en ongelovigen.

Desinfecteren, registreren, gehoorzamen, verklikken, afstand houden, Corona-app, de economie die in elkaar zakt, mondkapjes-plicht, de eenzijdige informatie van de media, het ‘nieuwe normaal’, een zeer onbetrouwbaar vaccin wat in no time uit de grond gestampt wordt…

Door de opgelegde regels en de angstpropaganda van de overheid wordt ieder medemens nu een potentiële vijand. Net als in de oorlog en in de DDR word deze vijand verklikt en verraden wanneer het een soeverein zelfdenkend/voelend medemens betreft die zich niet de les laat lezen door de overheid.

Kille afstandelijkheid

Ik heb lang gedacht dat alleen deze soevereine zelf-nadenkende mens door hun overheid-gehoorzame omgeving scheef werd aangekeken. Maar niets is minder waar, ook de zogenaamde (vaak zelfbenoemd) ‘wakkere’ mens maakt er een potje van.

Kortom, het maakt vele vriendschappen kapot en rukt vele families uit elkaar.

De ooit zo medemenselijkheid, compassie en zorg voor de ander verandert in kille afstand (1,5 meter, oftewel ‘social’ distance) en scherpe vijandigheid.

Iedereen wordt onder de leus ‘We doen het samen’ verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van de ander.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: