“Onvoorwaardelijk basisinkomen” – een gevaarlijke valkuil | Door Ernst Wolff | KenFM.de

“onvoorwaardelijk-basisinkomen”-–-een-gevaarlijke-valkuil-|-door-ernst-wolff-|-kenfm.de

06-10-20 03:11:00,

Een commentaar van Ernst Wolff.

De wereld heeft een historisch keerpunt bereikt met de crash van de financiële markten in maart/april 2020. Na de ineenstorting van de olieprijs als gevolg van de beginnende recessie kon het wereldwijde financiële systeem alleen worden gered door de grootste geldhoeveelheid tot nu toe te creëren en de belangrijkste rentetarieven tot nul of bijna nul te verlagen.

Met andere woorden, voor de volgende crash zouden nog grotere bedragen moeten worden geïnvesteerd en de rentetarieven moeten worden verlaagd tot een negatief niveau om het systeem nieuw leven in te blazen. Maar aangezien we al te maken hebben met de grootste zeepbellen ooit op de aandelen-, obligatie- en vastgoedmarkten, zouden deze zeker barsten en het systeem voorgoed doen instorten. Verlagingen van de rente in het mingebied zouden daarentegen het zekere einde betekenen van de banksector en daarmee van de traditionele kernactiviteiten van de banken.

Beide opties zijn dus geen optie meer. Maar dat is nog niet het hele dilemma waar de verantwoordelijken nu voor staan. Daarnaast zijn er de gevolgen van de lockdown, d.w.z. ontslagen, faillissementen van bedrijven en een exponentiële groei van de toch al ondraaglijke schuldenlast, alsmede de snel voortschrijdende digitalisering, die steeds meer banen in steeds kortere tijd teniet doet.

De op handen zijnde historische ineenstorting van de arbeidsmarkt zal dus leiden tot een ongekende ineenstorting van de vraag en zal de regeringen dwingen ervoor te zorgen dat mensen die hun baan verliezen, toch blijven consumeren. Omdat de overheidskas leeg is, kan dit echter niet meer op de traditionele manier gebeuren, dat wil zeggen door werkloosheidsuitkeringen en sociale voorzieningen uit de nationale begroting te betalen, maar alleen door het creëren van nieuw geld door de centrale banken.

Dit is precies waar het op dit moment belangrijkste project van de financiële sector in het geding is, een project dat in hoog tempo wordt doorgedrukt en dat nauwelijks wordt opgemerkt door het publiek: De creatie van digitaal centralebankgeld.

Het plan is als volgt: Het traditionele banksysteem, dat niet meer kan functioneren onder de veranderende omstandigheden, radicaal transformeren. Depositohandel en kredietverlening door commerciële banken worden volledig afgeschaft en in plaats van de gebruikelijke betaal-,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: