Agenda 21, een verborgen agenda? – Wakker Mens

agenda-21,-een-verborgen-agenda?-–-wakker-mens

07-10-20 08:52:00, blankKlik om te vergroten

Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling. Velen hebben er misschien van gehoord, weinigen weten precies wat het betekent. En er zijn ook mensen die denken dat het iets geheims is of zo.

Nee, het is niet geheim, het is een overeenkomst die 178 staatshoofden + de heilige Roomse stoel, in 1992 in Rio de Janeiro, ondertekende. Twee zaken vallen op. De instemming van de Roomse stoel en bovendien dat de voorbereidingen in 1989 al begonnen, twee jaar voordat de Sovjet Unie uiteen viel. Een jaar na de val van de Sovjet Unie werd het verdrag ondertekend.

Het stelt zich voor als een groots, ambitieus en ook pretentieus plan. En dat is het ook. Want hier werden afspraken gemaakt over alle levensgebieden van de mens en de wereld in zijn geheel. Het is zo te zeggen een agenda hoe men met de mensen en de wereld denkt te moeten omgaan. U kunt het 351 tellende pagina document hier downloaden van de website van de Verenigde Naties.
21 heeft geen betrekking op 2021 maar op de 21 eeuw, groots, grondig en met een lange termijn visie.

Wanneer we de 17 speerpunten bekijken (zie afbeelding hier boven) zijn dit allemaal zaken waar elk gezond voelend mens mee kan instemmen. Sterker nog, de meeste van ons zullen het toejuichen, bijna elke doelstelling is lovenswaardig.
Geen honger meer, geen armoede, iedereen gezond, iedereen blij en het lijkt wel een beetje op het beloofde paradijs.

Toch heersen er ook grote bedenkingen tegen deze agenda. Ons gevoel zegt ons dat de (meeste) doelen goed zijn, onze ratio zal een alarmbelletje moeten laten klingelen. Waarom?
Raken we hier bedwelmd door het mogelijke paradijs, met overmacht geslagen door de goede bedoelingen? Uit ervaring weten we toch dat je best wel twijfels mag hebben aan de goede bedoelingen die van “boven” opgelegd worden.
Of vergeten we maar al te graag onze ervaringen die we hebben opgedaan omdat het ook wel fijn is dat grote leiders ons de weg wijzen?

 

De verborgen agenda achter de
verwoesting van onze samenleving blankAlternatieve agenda?

Als eerste is het alarmerend dat hier alle levensgebieden geregeld worden en wel gemerkt,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: