‘Gezond Verstand’: De mythe van de menselijke CO2 – Climategate Klimaat

‘gezond-verstand’:-de-mythe-van-de-menselijke-co2-–-climategate-klimaat

07-10-20 08:05:00,

Eerder schonk ik aandacht aan het verschijnen van een nieuw magazine: ‘Gezond Verstand’ – een initiatief van Karel van Wolferen.

Karel vroeg mij een bijdrage te leveren over ‘ klimaat’.

Hierbij de tekst.

Als we geen haast maken met het klimaatbeleid dan wordt onze planeet getroffen door een catastrofale ramp, door de opwarming van de atmosfeer, veroorzaakt door de menselijke uitstoot van CO2 als gevolg van het verstoken van fossiele brandstoffen – olie, gas en steenkool. (Deze opvatting wordt vaak aangeduid als AGW: Anthropogenic Global Warming.) Een niet aflatende stroom van dit soort berichten heeft in de afgelopen jaren een officieel verhaal over klimaat geschapen dat waarschijnlijk door een meerderheid van mensen in het Westen voor waar wordt gehouden.

Eraan twijfelen leidt tot gefronste wenkbrauwen, of de beschuldiging dat je een complotdenker bent dan wel een klimaatontkenner! Maatregelen om met ‘duurzame’ energie die menselijke uitstoot van CO2 te verminderen, die duizenden miljarden euro gaan kosten, worden dan ook zonder discussie door Europese parlementen goedgekeurd.

Een mooi verhaal – dat verband tussen de door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2 en opwarming. Maar het klopt niet. Geen enkel serieus onderzoek geeft reden om deze alomtegenwoordige aanname serieus te nemen en karrenvrachten van toekomstig belastinggeld op te offeren aan maatregelen. Ons wordt weliswaar steeds voorgehouden dat wetenschappers er een consensus over hebben bereikt, maar dat is een verzonnen verhaal, nog afgezien van het feit dat echte wetenschap nooit een product van consensus kan zijn.

Om te begrijpen hoe het idee van de mens via CO2 een gevaar vormt voor onze planeet, moeten we terug naar zo’n halve eeuw geleden. Maurice Strong, een hoge VN-ambtenaar, tevens een Canadese oliebaron en miljonair met een uitzonderlijk talent voor het organiseren van internationale conferenties en congressen speelde de hoofdrol in relevante ontwikkelingen. Hij was in 1972 voorzitter van de eerste grote internationale milieuconferentie in Stockholm. In die tijd stond de zorg om het milieu in het algemeen centraal. Van een dreigende opwarming door CO2 had nog niemand gehoord.

Als niet–gekozen hoge VN-ambtenaar kon Strong zich bijzondere opvattingen veroorloven. Hij beweerde bijvoorbeeld dat “eerlijk gezegd kunnen we op het punt komen dat de enige manier om de wereld te redden is dat de industriële beschaving instort”.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: