Corona Onderzoekscommissie: Deel 11 | Door Jochen Mitschka | KenFM.de

corona-onderzoekscommissie:-deel-11-|-door-jochen-mitschka-|-kenfm.de

09-10-20 09:27:00,

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

Na „Leren van de Onderzoekscommissie Mexicaanse griep“ (1), het onderwerp „De situatie van mensen in verpleeghuizen“ (2), werd een verslag over de omstandigheden in Bergamo (3) gevolgd door: „De Drosten Test, Immuniteit en de Tweede Golf“ (4). Vandaag behandelen we het tweede en laatste deel van de hoorzitting over „De situatie van kleine ondernemers en zelfstandigen“ (5).

Nils Roth en Martin Ruland

Tegen het einde van de ondervraging bekennen de twee getuigen dat ze zichzelf oorspronkelijk als succesvolle vertegenwoordigers van de meritocratie hadden gezien (op basis van een vraag van Dr. Füllmich), maar dat ze nu het vertrouwen in de Duitse staat hadden verloren.

Op de vraag of ze het gevoel hadden dat na 14 maart iemand zich voor hun problemen had geïnteresseerd, antwoordde de heer Roth dat het Bureau voor de Statistiek in de afgelopen dagen contact had opgenomen met het bedrijf. Ze hadden cijfers gevraagd, eerst jaarlijks, dan maandelijks. „Ik heb vanmorgen met een bediende aan de telefoon gesproken, ze sloot alles af en zei: „je kunt niet uit het nummer komen, je moet het toch inleveren“. Hij vroeg om met zijn supervisor te spreken. Waarop de heer Roth de verlenging kreeg, zei hij. Hij had er begrip voor en legde uit dat hij het in het dossier had opgenomen, dat het enige wat nodig was om hem een korte e-mail te schrijven en de feiten van de zaak te bevestigen. Er zou dan geen onderzoek plaatsvinden.

Vervolgens meldde hij dat het onmogelijk was om na uren in de wachtstand verklaringen te ontvangen over de 4e en 5e financieringsmogelijkheid samen. Wie aan de 4e werkte, zou verklaard hebben niet bekend te zijn met de 5e, en vice versa. In dit opzicht zou het niet mogelijk zijn geweest de twee financieringsmogelijkheden met elkaar in verband te brengen. Men zou alleen schriftelijke antwoorden op deze vragen kunnen krijgen, en men zou moeten … wachten.
De heer Ruland meldde dat in eerste instantie alle aanvragen online zouden worden ingediend. Als er vragen zouden zijn, zou een beheerder voor een eventuele Harz4-applicatie zeer vriendelijk zijn geweest,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: