Hugo, bij deze word je gesommeerd! – Viruswaarheid

hugo,-bij-deze-word-je-gesommeerd!-–-viruswaarheid

09-10-20 03:20:00,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5
2511 VX ‘S-GRAVENHAGE

Per telefax: 070-3407834

Inzake 
: SARS-CoV-2/COVID-19     testbeleid
Datum
: 8 oktober 2020 

Hooggeachte heer minister,

Stichting Viruswaarheid is een organisatie die volgens haar statuten strijdt voor de instandhouding van de rechtsstaat. Wij boden op 23 juni aan de Tweede Kamer de grootste petitie uit de Nederlandse geschiedenis aan. Daarmee vertegenwoordigen wij een aanzienlijke groep binnen de Nederlandse bevolking. 

Wij vragen uw dringende aandacht voor navolgende:

Momenteel vindt onder de vlag van de bestrijding van het SARS-Cov-2-virus een omvangrijke testcampagne plaats. De Minister van VWS voorziet tot eind oktober een groei tot 75.000 testen per dag. Hierbij wordt de qRT-PCR-test (kwantitatieve reverse transcriptase polymerase kettingreactie) ingezet voor het opsporen van infecties met SARS-CoV-2. 

De aantallen positieve testresultaten die deze campagne dagelijks oplevert, verschijnen zonder context als nieuwe “gevallen”, “besmettingen” of zelfs “patiënten” als verontrustende berichten breed in overheidscommunicatie en media. De minister reageert vervolgens met ingrijpende maatregelen. Dit samenspel veroorzaakt een ongekende economische, maatschappelijke en menselijke schade. 

Door een positieve uitslag te interpreteren als een “besmetting” wordt de PCR-test ingezet als diagnostisch hulpmiddel. 

Dit is in strijd met de door de fabrikanten aangebrachte gebruiksbeperkingen. De test beschikt namelijk niet over de eigenschappen voor een diagnosestelling. 

Het toegelaten gebruik is beperkt tot onderzoeksdoeleinden. De provisionele CE-certificering doet daar niet aan af.

Deze handelwijze beschouwt cliënte als onrechtmatig jegens de bevolking en daarmee ook jegens de mensen die zij vertegenwoordigt. Cliënte eist daarom op hierna toe te lichten gronden onmiddellijk stopzetting van deze testcampagne en gewijzigde berichtgeving over de testresultaten. 

Recentelijk (15/04/2020) publiceerde de Europese Commissie ‘Richtsnoeren betreffende diagnostische in-vitrotests voor COVID-19 en hun prestaties’ (kenmerk 2020/C 122 I/01).

Dit beleidsstuk merkt op dat momenteel Richtlijn 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van toepassing is op COVID‐19-tests. (vanaf 26 mei 2022 vervangen door IVDR (EU) 2017/46) en voorts:

‘voor COVID‐19-tests die voor gebruik door zorgverleners zijn bestemd, mag de CE-markering aangebracht op grond van een verklaring van de fabrikant dat aan de eisen van de richtlijn is voldaan (conformiteitsverklaring).’

‘voor de diagnose van COVID‐19 bevelen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (3) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‐bestrijding (ECDC) momenteel RT‐PCR-tests aan.’

‘de Commissie,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: