Mensenrechtenverdedigers klagen Duits parlement aan wegens anti-BDS-resolutie – BDS Nederland

mensenrechtenverdedigers-klagen-duits-parlement-aan-wegens-anti-bds-resolutie-–-bds-nederland

09-10-20 08:04:00,

Drie mensenrechtenverdedigers dienen een aanklacht in tegen de resolutie van het Duitse parlement waarin BDS – de boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging voor Palestijnse rechten – wordt veroordeeld.

De BDS-aanhangers slepen het Duitse parlement voor de rechter wegens schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering.

Op basis van de alom bekritiseerde IHRA-definitie die wordt gepromoot door Israel en zijn lobby, wordt in de resolutie die in mei 2019 door de Bondsdag is aangenomen, BDS-activisme weggezet als antisemitisch.

De IHRA-definitie haalt opzettelijk kritiek op het anti-Palestijnse beleid van Israel en de zionistische staatsideologie enerzijds en anti-Joodse onverdraagzaamheid anderzijds door elkaar.

De resolutie van de Bondsdag vergelijkt oproepen om geen Israelische goederen te kopen ongegrond met de nazi-slogan “Koop niet van Joden”.

Het verankert ook het racistische apartheidssysteem van Israel als een positieve waarde door te verklaren dat iedereen die “vraagtekens plaatst bij het bestaansrecht van de Joodse en democratische staat Israel of het recht van Israel om zichzelf te verdedigen, op ons vastberaden verzet zal stuiten.”

De resolutie beweert dat “argumentatie, patronen en methoden van de BDS-beweging antisemitisch zijn.”

In feite is de eis van de BDS-beweging dat Israel de Palestijnse rechten respecteert, stevig geworteld in het internationaal recht.

De resolutie van de Bondsdag dringt er ook bij Duitse instellingen en overheidsinstanties op aan om financiering en faciliteiten te weigeren aan maatschappelijke groeperingen die de BDS-beweging steunen.

Toename van onderdrukking

Hoewel hij niet bindend is, heeft de resolutie de autoriteiten in Frankfurt am Main, Oldenburg, München en Berlijn ertoe aangezet om activisten de openbare ruimte voor hun evenementen te ontzeggen.

Maar mensenrechtenadvocaat Ahmed Abed hielp bij juridische stappen tegen de steden, wat in de meeste gevallen resulteerde in het terugdraaien van de beslissingen.

Nu helpt Abed de drie eisers bij het aanvechten van de resolutie van de Bundestag zelf.

Dat zijn Judith Bernstein, een joodse Duitse activiste geboren in Jeruzalem; Amir Ali, een Palestijnse Duitser wiens familie tijdens de Nakba in 1948 uit Haifa is verdreven; en Christoph Glanz, een activist tegen racisme en voor Palestijnse rechten.

De drie hopen publieke steun te werven voor hun initiatief,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: