Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven – StralingsBewust.info

gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisico’s;-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven-–-stralingsbewust.info

11-10-20 08:52:00,

Op dinsdag 20 oktober vindt om 10:40 uur de zitting van de rechtszaak van Wilma de Jong tegen gemeente Berkelland plaats inzake de voorgenomen plaatsing van een zendmast. Wilma is een van de bewoners van het Achterhoekse dorpje Haarlo die vechten voor het behoud van iets wat in Nederland steeds schaarser wordt; een stralingsarm leefmilieu. Het gaat hierbij niet alleen om haar persoonlijke belang, maar vooral ook om de gezondheid van ons allemaal. Wilma pleit ook voor de noodzaak van beschermende maatregelen en ‘witte zones’.

Er is een verzoek ingediend bij de bestuursrechter in Arnhem om de zitting in verband met Corona live te streamen, zodat geïnteresseerden deze zaak toch kunnen volgen. Naar aanleiding van haar rechtszaak en het recente advies van de Gezondheidsraad inzake ‘5G en Gezondheid’ schreef Wilma de Jong onderstaand artikel.

Foto: ‘Witte zone = minder straling. Blij ermee!’

Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven

De rechter moet burgers hun stem teruggeven als het gaat over stralingsrisico’s. Er worden teveel corrumperende fouten gemaakt in het antennebeleid. Zo versluiert de Gezondheidsraad de gezondheidsrisico’s die ze in haar eigen adviesrapport heeft vastgesteld en blijft de overheid zich verschuilen achter een valse veiligheidsclaim gebaseerd op de blootstellingslimieten van de ICNIRP. Dit terwijl de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse al decennialang aangeeft dat de ICNIRP-limieten controversieel zijn en je daar dus geen veiligheid op kunt baseren.

Al decennialang knokken burgers bij de rechter om gehoord te worden als het gaat om de opgelegde gezondheidsrisico’s van draadloze technologie. Ze bestrijden de plaatsing van zendmasten of zelfs van een hele generatie mobiele communicatie, zoals het geval is bij de Stichting Stop5GNL. De Gezondheidsraad blijft volharden in haar standpunt dat er geen bewijs is van schade en blijft de suggestie wekken dat er niets is om ons zorgen over te maken. Wel zegt de Gezondheidsraad bij de uitrol van elke nieuwe generatie mobiele communicatie dat ‘meer onderzoek nodig’ is en geeft daarmee een dubbele boodschap af. Zo ook ten aanzien van 5G (de 5e generatie mobiele communicatie).

Gezondheidsraad schendt Gedragscode wetenschappelijke integriteit

Op 20 oktober ga ik mijn belang verdedigen bij de bestuursrechter in Arnhem. Op 24 februari van dit jaar diende ik een beroepschrift in met in een ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ maar liefst 9 hoofdstukken over een falende Gezondheidsraad.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: