Doe Zelf Normaal | Rutte ont(mond)maskerd!

doe-zelf-normaal-|-rutte-ont(mond)maskerd!

12-10-20 11:38:00, Mogen we jullie hulp vragen?

Voor het dekken van juridische en andere kosten hebben we jullie hulp nodig!  Doneer een zelf gekozen bedrag aan Doe Zelf Normaal!

Ja, ik doneer nu! Al de leugens ontmaskerd! Met bewijzen en bronvermelding!

 

 Doel: aangifte tegen Minister – President Rutte.  Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen! Ik teken de aangifte tegen Mark RutteIk teken de aangifte tegen Hugo de Jonge Ik teken de aangifte tegen F. GrapperhausIk steun de dagvaarding tegen de Staat (alleen ondernemers) Aangifte tegen Hugo de Jonge! Op 14 september is er aangifte tegen Hugo de Jonge gedaan!

Lees er hier alles over!

Je kunt de aangifte tegen Hugo de Jonge ondertekenen door op bovenstaande button te klikken! Ondertekenen kan gedurende het gehele proces, dus ook nu nog!

Aangifte tegen Mark Rutte! Op 21 augustus is de aangifte tegen Minister – President Rutte gedaan! Onderteken de aangifte via bovenstaande button!

Lees hier én hier alles over de aangifte!

Doe Zelf Normaal dagvaardt overheid op grond van het Handvest van de grondrechten van de EU. Lees er hier alles over!

Ben je ondernemer? Steun dan de dagvaarding door op bovenstaande button te klikken!

Levensloop Mark Rutte deel 2: Klik hier!

Aangifte tegen Ferdinand Grapperhaus1 De aangifte tegen Ferdinand Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid is aangediend!

Lees er hier alles over!

(Laatste update: 27/09 om 17:00 uur)

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot Minister – President te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” (Dat verklaar en beloof ik!”).     

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: