Coronabeleid gebaseerd op onbruikbare test – Viruswaarheid

coronabeleid-gebaseerd-op-onbruikbare-test-–-viruswaarheid

13-10-20 04:46:00,

Fabrikanten: “positieve uitslag is geen besmetting”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 10 oktober 2020 – De media melden dagelijks op alarmerende toon de aantallen positieve testen. Beleidsmakers rechtvaardigen vervolgens vergaande ingrepen in de vrijheden van de bevolking. Onterecht, want de test is volgens de fabrikanten niet geschikt om te bepalen of iemand drager is van het virus. Omgekeerd betekent een negatieve test niet dat iemand geen infectie heeft. De foutmarge stijgt in bepaalde omstandigheden tot boven de 70%. Volgens de gebruiksvoorwaarden mag de test daarom niet gebruikt worden om te bepalen of iemand “besmet” is. Viruswaarheid eist een stopzetting van het testbeleid en de onjuiste communicatie hierover.

Het beleid baseert zich op een niet eerder vertoonde testcampagne. De minister voorziet voor eind oktober een groei tot 350.000 testen per week. De GGD’s schatten de kosten van dit beleid voor dit jaar op 275 miljoen euro.  In de communicatie naar de bevolking noemt de overheid een positieve testuitslag een “besmetting”, “geval” of soms zelfs “patiënt”. De beleidsmakers gebruiken de angst om de vrijheden van de bevolking vergaand in te perken. Dit is volgens Viruswaarheid misleidend en onrechtmatig. De minister ontving deze week een brief over de beperkingen van de PCR-test. Zowel het testbeleid als de onjuiste communicatie moet eindigen.

CE-certificering

Een PCR-test moet voldoen aan de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen. De Europese Commissie kwam in april met een leidraad waarmee de CE-markering van SARS-Cov-2-testen aangebracht mag worden op basis van een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de richtlijn. Het opgegeven gebruiksdoel van de aangeboden testen beperkt zich tot “Research Use Only”. De test mag daarmee niet gebruikt worden om vast te stellen of iemand met het virus geïnfecteerd is.

Gebruiksbeperkingen fabrikanten

Als gevolg van het opgegeven gebruiksdoel stellen fabrikanten een groot aantal beperkingen. Zo benadrukken zij dat een positieve test niet zonder meer betekent dat de persoon drager is van het virus. Het is volgens hen niet meer dan een indicatie voor nader onderzoek door medisch gekwalificeerd personeel. De test is verder ongeschikt voor personen zonder ziektesymptomen. Ook betekent een negatieve testuitslag niet dat het virus afwezig is. De test is volgens de fabrikanten ongeschikt als diagnostisch hulpmiddel. De huidige inzet van de test is daarmee in strijd met de gebruiksbepalingen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: