Verkiezingsfraude met aankondiging | Door Rüdiger Rauls | KenFM.de

verkiezingsfraude-met-aankondiging-|-door-rudiger-rauls-|-kenfm.de

13-10-20 07:25:00,

Op 6 december van dit jaar wordt in Venezuela een nieuw parlement gekozen. De uitslag van deze verkiezing is al bepaald voor de waarde west.

Een standpunt van Rüdiger Rauls.

Verlangend denken en werkelijkheid

De poging van Juan Guaidó om met westerse steun een kleurenrevolutie in Venezuela op gang te brengen was in 2019 mislukt. Zijn grote woorden en aankondigingen werden gevolgd door de ene nederlaag na de andere. Hij faalde vanwege een door westerse idealen bepaald denken en het onvermogen om de sociale en politieke machtsverhoudingen in Venezuela zelf realistisch in te schatten.

Het was niet vanwege de steun van het Westen dat het hem niet lukte. Ze hadden nog meer voor Guaidó willen doen, als hij zelf de voorwaarden had kunnen scheppen voor een revolutie in Venezuela. Hoe wereldvreemd zijn denken was, bleek het duidelijkst uit zijn pogingen om het leger te overtuigen een staatsgreep te plegen tegen Maduro(1).

Guaidó’s beoordelingen van de situatie waren eufemistisch en theorierijk, zijn planning struikelde. Zijn eerste successen in het mobiliseren van de massa’s in Caracas creëerde een bedrieglijk beeld van kracht. Hijzelf werd het slachtoffer van deze illusie, net als zijn Westerse aanhangers. Beiden geloofden dat, volgens het patroon van de kleurrevoluties die tot dan toe hadden plaatsgevonden, het voldoende was om enkele tienduizenden op straat te zetten om een systeem omver te werpen.

Maar de bereidheid van zijn grotendeels rijke aanhangers om offers te brengen was niet zo groot dat ze de gewapende volksopstand wilden inruilen voor hun eigen privileges. Opnieuw werd duidelijk dat het luchtige wensdenken en de intellectuele almacht fantasieën van een academicus iets anders zijn dan het gewicht van de werkelijkheid.

Dit werd overduidelijk gemaakt op de grensbrug naar Colombia, waar Guaidó de massa’s had besteld die hem in Caracas hadden toegejuicht. Zij werden geacht hulpcontainers uit de VS het land binnen te brengen om het arme volk van Venezuela, een Trojaans paard van de waarden van het Westen, dat Venezuela in de eerste plaats door middel van zijn sancties in deze situatie had gebracht, te steunen. Dit zou de opmaat zijn voor de val van Maduro. Maar de massa is niet gekomen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: