In Zweden is de epidemie voorbij – Ad Broere’s Blog

in-zweden-is-de-epidemie-voorbij-–-ad-broere’s-blog

14-10-20 03:40:00,

Twee landen: Spanje en Zweden. Spanje heeft een strenge lockdown toegepast in het voorjaar en neemt vanwege een ‘tweede golf’ in dat land opnieuw maatregelen. Zweden heeft geen lockdown toegepast. Het Zweedse beleid stuitte op veel internationale kritiek. Prof. Ferguson, bekend vanwege zijn prognosemodel voor de WHO, voorspelde een enorme sterfte als gevolg van het niet nemen van maatregelen. In juni gaf Ferguson ruiterlijk toe dat hij er stevig naast zat met zijn prognose voor Zweden. Het aantal sterfgevallen was veel lager dan hij de Zweden had voorgehouden.

Ik heb al eerder de oversterfte grafieken van het Deense EuroMomo weergegeven in mijn artikelen op dit blog. Het grote voordeel van oversterftestatistieken is dat je landen onderling vergelijkbaar maakt. Het gaat immers om de afwijking in een bepaald land ten opzichte van de normale sterfte voor dat land in een bepaalde periode. De invloed van bevolkingsdichtheid, cultuurverschillen et cetera is daarom niet aan de orde. Ik heb deze discussie al meerdere keren moeten voeren, omdat de indoctrinatie van ‘Zweden is anders dan Nederland en heeft een veel lagere bevolkingsdichtheid en je moet het vergelijken met Noorwegen en Denemarken’ er diep in zit. Oversterfte heeft daar niets mee te maken. Dit nogmaals gezegd hebbende, hieronder de grafieken van Spanje en Zweden tot en met week 40 (eind september):

oversterfte in Spanje en Zweden 2020 tot en met week 40

Uit deze twee grafieken blijken grote verschillen tussen de twee landen. De getallen op de verticale as staan voor de omvang van de afwijking van het normale patroon (de blauwe stippellijn). Spanje heeft tussen week 12 en week 18 een extreme oversterfte gehad. De ellende was in week 20 voorbij, maar steekt recent de kop weer op. Reden waarom bijvoorbeeld vakantie vieren in Spanje er niet (meer) bij is en dat bijvoorbeeld Madrid in een lockdown zit.

Zweden heeft ook een periode gehad van oversterfte tussen week 12 en week 20. De oversterfte liep wat langer door dan in Spanje, maar was veel minder extreem dan in dat land. Sinds week 27 volgt Zweden het voor dat land normale sterftepatroon. Tussen 10 september en 14 oktober zijn er 65 sterfgevallen geregistreerd, toegeschreven aan Covid-19. Dit aantal heeft zoals blijkt uit de grafiek geen enkele verstorende invloed gehad op het normale sterftepatroon. De epidemie is voorbij in Zweden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: