The Angst Autumn | Door Tilo Grasses | KenFM.de

the-angst-autumn-|-door-tilo-grasses-|-kenfm.de

14-10-20 07:09:00,

Politici gebruiken naar verluidt toenemende aantallen Covid-19 infecties om nieuwe beperkingen van de vrijheid te rechtvaardigen.

Een commentaar van Tilo Grasses.

Positieve resultaten van tests op het SARS-CoV-2-virus worden door politici en deskundigen nog steeds „infectiecijfers“ genoemd. Dit wordt door de woordkeuze vaak gelijkgesteld met ziekten. De media geven dit meestal zonder commentaar door aan de bevolking. Dit houdt de bevolking in spanning en angst tijdens de corona-crisis. De burgers moeten niet twijfelen, maar zich aanpassen, hoe redelijk de nieuwe beperkingen die door de stijgende aantallen worden gerechtvaardigd, ook zijn. Dit is de wens van de machthebbers en de wetenschappers die hen adviseren. Ze profiteren van de herfst met zijn gebruikelijke overdaad aan verkoudheden en infecties in de voortdurende angst en paniekzaaierij. Op persconferenties in de afgelopen dagen hebben politici, artsen en virologen zich uitgesproken. De federale minister van Volksgezondheid riep op tot een „karaktertest“ van de samenleving. Viroloog Christian Drosten pleitte voor een „kwaliteitscontrole voor uitspraken van wetenschappers“. Alleen zijn collega Hendrik Streeck maakt zich zorgen over het „eendimensionale beeld“ van de getallen.

In de herfst vallen de bladeren – en elk jaar neemt het aantal koude-infecties door overeenkomstige ziekteverwekkers toe. En dit najaar stijgen de positieve resultaten van de tests op het Sars-Cov-2-virus, die als „infectiecijfers“ worden gerapporteerd. Dit jaar wordt het virus voor het eerst intensief geobserveerd en gemonitord.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO veroorzaakt dit coronavirus de luchtwegaandoening Covid-19. Daarom werd de Covid-19-pandemie in maart van dit jaar uitgeroepen. Tot nu toe heeft geen enkele ziekteverwekker die een verkoudheid veroorzaakt, waaronder de griep, zoveel aandacht gekregen, ook al heeft het herhaaldelijk tot massale sterfgevallen geleid – om nog maar te zwijgen van andere ziekte- en doodsoorzaken.

Wat voor deze tijd van het jaar te verwachten was, leidt tot nieuwe angst en paniekzaaierij bij de heersende politici en toonaangevende media. Als gevolg daarvan wordt het sociale leven weer beperkter, worden de duimschroeven voor de burgers weer stukje bij beetje aangedraaid. De basis hiervoor zijn de dagcijfers van het Robert Koch Instituut (RKI), dat onder leiding staat van dierenarts Lothar Wieler en onder toezicht staat van het Bondsministerie van Volksgezondheid.

Op donderdag verklaarden federaal minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) en Wieler tijdens een persconferentie met wetenschappers en artsen hoe bezorgd ze zijn over de stijgende cijfers.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: