Mondkapjes op middelbaar onderwijs – geen bescherming – wel klachten: sufheid, concentratieproblemen, verlaagde leerprestaties | Stichting Vaccin Vrij

mondkapjes-op-middelbaar-onderwijs-–-geen-bescherming-–-wel-klachten:-sufheid,-concentratieproblemen,-verlaagde-leerprestaties-|-stichting-vaccin-vrij

15-10-20 07:41:00,

De druk om mondkapjes te dragen in het middelbaar onderwijs neemt toe. Waarom? Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) zegt al sinds het begin van de ‘corona-crisis’ dat “mondkapjes een buitengewoon gering effect hebben op de pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen”. En zelfs dat:“200.000 mensen een week lang een mondkapje dragen moeten dragen om MISSCHIEN één corona besmetting te voorkomen.”1,2

Transparante wetenschappelijke onderbouwing voor de maatregel op scholen ontbreekt. We dienen maar te gehoorzamen? Gelukkig zijn er ouders die direct aan de bel trekken. Want nu zijn het mondkapjes, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn het binnen afzienbare tijd versneld ingevoerde vaccins die nog veel grotere risico’s met zich meedragen.

Wij ontvingen de volgende brief van een ouder, die haar grens, en haar onderzoek deelt met de school.

Geacht schoolhoofd,

Helaas heb ik van mijn zoon Simon Bruins vernomen dat hij continue verzocht wordt en zelfs geïntimideerd wordt door medewerkers op school, waaronder leraren, om een mondkapje te dragen.
 
Simon draagt geen mondkapje en van ons hoeft hij dit ook niet. Een mondkapje draagt niet bij aan de gezondheid. Wij zijn van mening dat hier nadelige effecten aan zitten.
 
Graag wil ik u wijzen op het volgende.
 
– een mondkapje is niet verplicht.
– het is niet bewezen dat een mondkapje bescherming biedt tegen covid-19.
 
Het is wel bewezen dat je door het dragen van een mondkapje hoge waarden CO2 inademt waardoor je diverse klachten kunt krijgen. De CO2 concentraties die men inademt geven klachten als sufheid, hoofdpijn, misselijkheid en concentratieproblemen.
 
Een te hoge concentratie van co2 inademen tast het immuunsysteem aan en bevordert juist het oplopen van een virusinfectie. Een onderzoek bij ruim 400 Amerikaanse scholen geeft aan dat er een verband is tussen de CO2-concentratie en ziekteverzuim. Een verhoging van de CO2-concentratie met 1.000 ppm ten opzichte van buiten levert een verhoging van het ziekteverzuim met
10 tot 20 procent (Shendell et al., 2004).3
 
Als u dan nagaat dat binnenin een normaal gebouw de CO2 concentratie rond de 800-1000 ppm (parts per milion) zit en achter een mondkapje het oploopt tot 9000 ppm.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: