The True Cross Front | Door Michael Ewert | KenFM.de

the-true-cross-front-|-door-michael-ewert-|-kenfm.de

16-10-20 02:44:00,

Linksen knuffelen met neoliberale en autoritaire krachten in de Corona-kwestie – en beschuldigen de vrijheidsbeweging van cross-frontactiviteiten.

Een gezichtspunt van Michael Ewert.

De beschuldiging van een transversaal front is alomtegenwoordig. Het wordt net zo vaak afgewezen. Terecht? Dat is de vraag, want bij nader inzien kan men tot de conclusie komen Ja, we hebben een lateraal front, en het is inderdaad een bedreiging voor de democratie. Het vereist al onze inspanningen om het te bestrijden. Het zijn echter andere krachten dan die welke in dit verband worden genoemd, die een front vormen tegen onze grondrechten. Wie het misbruik van de term „transversaal front“ wil tegengaan, moet eerst kijken naar de historische oorsprong ervan.

Het eerste wat we moeten doen is verduidelijken waar we het over hebben. Historisch gezien verwijst de huidige discussie naar overwegingen van de rijkskanselier-generaal Kurt von Schleicher in 1932 om een spectrum van maatschappelijke groeperingen te bundelen bij gebrek aan steun in het parlement. Het uitgangspunt was niet het idee van een alliantie van uiterst links naar uiterst rechts, maar de realistische inschatting van etiketten die geen praktische betekenis hadden.

De doelgerichte krachten waren verenigd in hun afwijzing van een liberaal-kapitalistische concurrerende en klassenmaatschappij met haar heerschappij van anonieme machten en de klaagzang over de proliferatie van uiteenlopende belangen. Deze afwijzing werd door velen gedeeld, maar niet door de ideeën die in het transversale front van von Schleicher gelden over hoe een gemeenschap moet worden gestructureerd: het moet een soort nationale gemeenschap zijn waarin het individu goed wordt verzorgd – ten koste van zijn indeling in een „natuurlijke“, autoritaire orde.

De geplande deelname van rechtse sociaaldemocraten is niet verrassend. Zij vonden het transversale front uit, ook al heet hun pact met de militairen en de Freikorpsen in 1918/19 niet zo. Het pact wordt beschouwd als even natuurlijk als de lucht die we inademen.

Niet alleen Gustav Noske of Wolfgang Heine, maar het hele justitiële, bestuurlijke en militaire apparaat verhulde wat de Reichswehr, Freikorps en Bürgerwehr deden. Zelfs de massa-executies in 1920 in de loop van de onderdrukking van de opstand voor de vrede tegen de Kapp Putsch is nooit gebeurd, zoals Harold Pinter in zijn Nobelprijstoespraak over onmetelijke misdaden voor „ons welzijn“ de spot dreef.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: