De Nederlandse overheid is geradicaliseerd – CODE ROOD!

de-nederlandse-overheid-is-geradicaliseerd-–-code-rood!

18-10-20 03:06:00,

Het loopt uit de hand met de Nederlandse overheid. Wij kondigen nu in het volksbelang Code Rood af, waar het al 200 jaar Code Oranje was. Het is nu extra oppassen geblazen. Het wordt gevaarlijk, niet in het minst omdat de overheid zonder enig natuurlijk gezag misbruik maakt van een zichzelf toegeëigend geweldsmonopolie.

De trigger

De Tweede Kamer – die zichzelf al heeft uitgeschakeld om verschillende redenen – heeft nog snel even een wetje aangenomen van de volgende strekking:

“Wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties”.

Verantwoordelijk hulpje des konings onderbouwt de wet stevig met solide argumentatie:

“Onze democratie verdient bescherming. Daar waar vrijheden worden misbruikt om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten, moeten we een duidelijke grens trekken. Wij kunnen het ons niet veroorloven tolerant te zijn tegen intolerantie.”

Hier is de overheid definitief in de geradicaliseerde hoek terecht gekomen. Als men zegt dat “vrijheden worden misbruikt”, dan mag er een uitleg komen over hoe je dat doet. Het wordt door de geradicaliseerde overheid zeer breed betrokken, zo breed, dat men zelf per geval en per moment kan bepalen waar de grens ligt. het lijkt er sterk op, dat mensen bepaalde vrijheden als gift van de overheid (de staat) hebben aangenomen en dat deze ook zo maar weer, willekeurig door de overheid (de staat) kunnen worden afgepakt. Heeft u gestemd over dit decreet, deze oekaze, vermomd als een ramsj-wetje?

Een paar stelregels om te bepalen wat vrijheid is:

  • Ieder mens is vrij.
  • Ieder mens mag zijn mening geven, in woord en geschrift.
  • De overheid dient te waken over ieders’ mens lichamelijke integriteit.

Snelrecht

Met een uit het lood geslagen dictatuur zoals wij dat nu over ons heen krijgen gestort is het uitgesloten, dat er nog sprake is van een neutrale rechtsspraak. Het OM en de rechter wordt het gemakkelijk gemaakt om snelrecht toe te passen naar eigen bevinding. De staat is op zichzelf gaan staan, maakt de spelregels, verandert ze naar believen en handhaaft ze onder geweldsmonopolie. De aangeboren vrijheid wordt ons bij aangifte burgerlijke stand direct afgepakt, dat wisten we al wat langer. Om van de rest van ons leven nog het beste te maken, wordt ons met dit decreet onmogelijk gemaakt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: