Neurologe: “Wat mondkapjes aanrichten behalve een vroegdemente generatie”

neurologe:-“wat-mondkapjes-aanrichten-behalve-een-vroegdemente-generatie”

18-10-20 09:46:00,

Aan alle onderwijzend personeel in Nederland. De minister van Onderwijs is afgeserveerd, we richten het woord aan hen die handhaven en dwingend opleggen op straffe van (vul maar in) en dat alles wegens “Befehl ist Befehl”. Om te voorkomen dat u later tegen een rechter moet zeggen: “Wir haben es nicht gewußt.”

Wat u aanricht bij kinderen als u ze verplicht met een mondkapje op laat lopen in het kader van een “politieke afweging”.

Dr. Margarite Griesz-Brisson neuroloog, legt het uit.

“Het inhaleren van onze eigen uitgeademde lucht zal zonder twijfel een zuurstoftekort en een overvloed van kooldioxide veroorzaken. We weten dat het menselijk brein zeer gevoelig is voor zuurstofgebrek. Er zijn bijvoorbeeld zenuwcellen in de hippocampus, die niet langer dan 3 minuten zonder zuurstof kunnen zijn – ze kunnen niet overleven. De acute waarschuwingssymptomen zijn hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, concentratieproblemen, vertraging van de reactietijd – reacties van het cognitieve systeem.

Wanneer je echter chronisch zuurstofgebrek hebt, verdwijnen al die symptomen, omdat je er aan gewend raakt. Maar de efficiëntie blijft beperkt en het zuurstoftekort in je hersenen blijft toenemen.

We weten dat het jaren tot decennia duurt voordat neurodegeneratieve ziekten zich ontwikkelen. Als je vandaag je telefoonnummer vergeet, zou de afbraak in je hersenen al 20 of 30 jaar geleden kunnen zijn begonnen.

Terwijl je denkt, dat je gewend bent geraakt aan het dragen van je mondkapje en het opnieuw inademen van je eigen uitgeademde lucht, worden de degeneratieve processen in je hersenen versterkt als het zuurstoftekort doorgaat.

Het tweede probleem wat zich voordoet is, dat de zenuwcellen in je hersenen niet in staat zijn zich normaal te verdelen. Dus in het geval dat regeringen royaal zullen toestaan om ons te ontdoen van de mondkapjes, zodat wij weer vrij mogen ademen, dan zullen desalniettemin de verloren gegane zenuwcellen niet meer worden geregenereerd. Wat weg is, is weg en blijft onherstelbaar.

Ik draag geen mondkapje, want ik heb mijn hersenen nodig om na te denken. Ik wil een helder hoofd hebben als ik met mijn patiënten omga, en niet in een door kooldioxide veroorzaakte toestand van NARCOSE verkeren.

[…] Er is geen gegronde medische reden om mondkapjes te verplichten, omdat zuurstofgebrek gevaarlijk is voor elk brein.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: