De sterren van de hemel dansen..!

de-sterren-van-de-hemel-dansen.!

19-10-20 07:45:00,   De sterren van de hemel dansen..

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Tijd van vernieuwing.. Ja, we leven in een tijd van vernieuwing. Het is nog lang niet overal even zichtbaar, maar de wakkere en oplettende mens ziet wel de tekenen ervan. Die tekenen zijn alleen ervaarbaar voor hen die ook naar binnen luisteren. Naar de ingevingen van hun innerlijk geestelijke begeleiders, die men ook wel intuïtie zou kunnen noemen. Die ingevingen zijn goed te verstaan, voelen en zeer zeker te onderscheiden van de stem van het ego. Eigenlijk komen ze voort uit een innerlijk diep direct weten.

Dat soms in de vorm van het ge-weten spreekt. Het ge-weten is een taalkundig begrip dat aanduidt dat iets al geweten en vergeten is en opnieuw herinnerd kan worden. Veelal heeft het een moreel-ethische kwaliteit. Dat weten is aan de directe ervaring onttrokken door vele lagen van erover heen geplaatste onwezenlijke misleidingen. Dit is wat conditionerende mindcontrol inhoudt.

Het ware weten kan zich ook in de vorm van intuïties laten ervaren. Intuïtie is een bijzondere geestelijke kwaliteit, die volledig ervaarbaar is als denken en voelen samengaan in een helder liefdevol weten. Om deze geestelijke kwaliteit volledig aan het zicht te onttrekken en dus onwerkzaam te maken, is de maatschappelijke conditionering erop gericht om het denken en voelen beide in een ogenschijnlijk bijna niet te verenigen eenzijdigheid van elkaar te scheiden.

Vervolgens worden denken en voelen gepolariseerd. Wat dan tot innerlijke conflicten kan leiden, waarbij denken en voelen als onverenigbare polen tegenover elkaar geplaatst lijken te zijn. Dus een verdeel en heerstactiek in ons onderbewuste. Het is vooral de sociaal intermenselijke interactie die hier het meest onder leidt, evenals de interactie met de aards natuurlijke omgeving.

Gaslighting
In het huidige door de Corona-psychose gedomineerde tijdperk kunnen we in alle opzichten waarnemen hoe dat werkt. Er wordt door de machthebbers een pandemie georganiseerd die volkomen nep is. Om deze te bestrijden worden er in een groot aantal landen, vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen afgekondigd en soms met gewelddadige dwang aan bevolkingen opgedrongen. Er wordt vervolgens gesuggereerd dat deze (illusionaire) pandemie door die maatregelen, niet voldoende bestreden wordt, omdat de bevolkingen de maatregelen teveel aan hun laars lappen en de ‘goed bedoelende’ overheden niet serieus genoeg nemen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: