De Val Van Het Westerse Model, door Thierry Meyssan

de-val-van-het-westerse-model,-door-thierry-meyssan

20-10-20 03:31:00,

Het westerse model, dat gebaseerd is op kapitalisme en democratie, is niet langer in staat om het algemeen belang te verdedigen of de soevereiniteit van het volk te garanderen. Door deze twee mislukkingen te accumuleren, brengt het de twee ingrediënten van een veralgemeende revolutie samen.

JPEG - 33.8 kB De Franse Revolutie werd niet uitgelokt door koninklijk misbruik.De Fransen dachten niet dat ze de monarchie zouden omverwerpen. Het waren de Parijzenaars, die ervan overtuigd waren dat de hoofdstad door buitenlandse legers zou worden aangevallen en dat de koning het niet zou verdedigen, die de wapens die in de Bastille-gevangenis waren opgeslagen in beslag namen. De crisis van het kapitalisme

Historisch gezien begon de crisis van het Westen met de crisis van het Amerikaanse kapitalisme in 1929. In die tijd beweerde het merendeel van de boeken en kranten dat de concentratie van het kapitaal de economie steriliseerde door de concurrentie op vele gebieden te verhinderen. In een tijd van hongersnood in de VS werden destijds door de pers drie beleidsmodellen voorgesteld om deze economische impasse te doorbreken:

- Het Leninisme met de nationalisatie van alle productieve activa met het risico om alle individuele initiatieven te vernietigen;

- Het fascisme van Lenin’s voormalige vertegenwoordiger in Italië, Benito Mussolini, die niet van plan was om te vechten tegen de concentratie van het kapitaal, maar om het te organiseren in bedrijven, met het risico dat de werknemers alle mogelijkheden verliezen om zich te verzetten tegen malafide werkgevers;

- Het progressivisme van Franklin Roosevelt, voor wie de technologie geacht werd de economie te stimuleren en de oplossing te bieden voor het herstel van de concurrentie door het ontmantelen van grote bedrijven (volgens de doctrine van Simon Patten).

Het was Lenin zelf die het falen van de economische theorie in tijden van burgeroorlog opmerkte. Vervolgens heeft hij de buitenlandse handel geliberaliseerd en enkele particuliere ondernemingen in de Sovjet-Unie toegelaten (de Nieuwe Economische Politiek – NEP). Fascisme kan zich alleen maar ontwikkelen ten koste van vreselijke repressie. Het werd weggevaagd door de Tweede Wereldoorlog. Progressisme was de regel tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het werd uitgedaagd door de deregulering van Ronald Reagan en Margaret Thatcher.

Dit vierde model wordt nu ook uitgedaagd door de vernietiging van de middenklasse als gevolg van de globalisering.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: