Hoe vermoord je mensen met paniek en hysterie | Door Peter Frey | KenFM.de

hoe-vermoord-je-mensen-met-paniek-en-hysterie-|-door-peter-frey-|-kenfm.de

20-10-20 10:14:00,

Eerst worden de doden uitgevonden, dan wordt er politiek gemaakt met deze fictieve slachtoffers, en ten slotte sterven er daadwerkelijk mensen – gevangen in angst en krankzinnigheid. Op de achtergrond wordt echter nog steeds ijverig gewerkt aan de „vormgeving“. Degenen die diep getroffen zijn door de massa’s van de angst, degenen die het lelijke spel van de pandemie die ons is opgediend allang hebben meegemaakt, mogen daarom niet in de wanhoop vervallen.

Een standpunt van Peter Frey.

De macht maakt gebruik van angsten om haar eigen – zowel clandestiene als algemeen bekende – agenda’s uit te voeren door verzet af te breken voor haar eigen belangen of die van anderen. Dit pathologische gedrag alleen zou echter weinig kans van slagen hebben. Daarom moeten de te domineren massa’s meespelen, meer dan in de rol van alleen maar gehoorzamen. De onderworpenen moeten de mondstukken van hun heersers worden.

De dood kan ook door de massa worden veroorzaakt. Door geruchten over rampen en slachtoffers in paniek of gedachteloos te verspreiden – of zelfs gewoon gedreven door ego, om met een sensationeel nieuwsbericht in het middelpunt van de belangstelling te staan – speelt men een desastreuze rol in het gedrag van de medemens. Dergelijk gedrag is onverantwoordelijk. Het is net zo onverantwoordelijk als de volslagen perverse politieke en mediapaniek, die met het ontstaan van de zogenaamde Corona-crisis (1 tot 5) al snel een ongekende dimensie heeft bereikt. Tot op de dag van vandaag hebben de politieke elites en hun dienende geesten – het Trio Infernale Drosten, Wieler, Lauterbach moeten hier bijzonder worden benadrukt – dit nog steeds gedaan (6).

We zijn ons er misschien van bewust dat het veel geduld en begrip vergt om mensen uit angst te halen. Vooral omdat er gewetenloos wordt gewerkt aan het laten verankeren van de angsten in de bevolking. Mensen die bang zijn, hebben een groot probleem bij het maken van hun eigen weloverwogen beslissingen, bij het differentiëren en zelfs bij het luisteren als ze in een dissonant raken. Zulke mensen reiken naar elk strootje, geloven in de meest louche „redders“ en zijn ongelooflijk gemakkelijk te manipuleren. Ook om deze reden moet het gedrag van de regeringen – waarbij de Duitse Bondsregering betrokken is – als zeer crimineel worden beschouwd.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: