Wat is goed en rechtvaardig? | KenFM.de

wat-is-goed-en-rechtvaardig?-|-kenfm.de

20-10-20 03:24:00,

Een standpunt van Sean Henschel.

Wat betekent de term rechtvaardigheid? Hoe kunt u deze vraag het beste beantwoorden? Na een intellectuele inspanning zou het natuurlijk heel goed mogelijk zijn om een „aanvaardbaar“ antwoord te geven, wat men graag een „aanvaardbaar“ antwoord noemt. Met een beetje rechtstaat en rechtsstaat, verzorgingsstaat en democratie, recht en wetgeving, wettigheid en grondwettigheid, gelijkheid en gelijke rechten, juridisch voorbehoud en behandeling van individuele gevallen, proportionaliteit en rechtsbeschermingsgarantie…. met een beetje inventiviteit, improvisatie en gebluf kan men met een combinatie van concepten een overtuigende, goed klinkende en indrukwekkende definitie geven van wat rechtvaardigheid inhoudt, en een raadpleging van geselecteerde ervaringsrapporten om te illustreren wat er is gezegd.

Sommigen buigen voor de legitieme autoriteit (Pierre Bourdieu (1)) van de bestudeerde jurist, terwijl anderen, die er mogelijk een „Winkeladvokaten“ van maken, je dan misschien kunnen doden! Oh, verschrikking….

Toegegeven, dit klinkt een beetje overdreven. De complexiteit van de problemen waar de moderne mens dagelijks mee te maken heeft, is aanzienlijk. Des te opmerkelijker is het onvermogen om zeer eenvoudige vragen te beantwoorden of in ieder geval tot het wezenlijke te beperken.

Laten we beginnen met een eenvoudige verduidelijking. Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen recht, rechtvaardigheid en recht. Daarnaast zijn er nog vele andere concepten zoals formele en materiële wetten, echte, absolute, relatieve rechten, burgerrechten en sociale rechten, om er maar een paar te noemen. Ondanks de diversiteit van deze kenmerken is het vooralsnog niet nodig om ze allemaal uit te leggen.

Laten we ons beperken tot het essentiële.

Bij het zoeken naar een geschikte inleiding herinnerde ik me de juridische formule van Gustav Radbruch, een van de meest invloedrijke rechtsfilosofen van de 20e eeuw, die over recht en rechtvaardigheid spreekt. Er zijn verschillende varianten van zijn formule, maar ik beschouw die als de eenvoudigste en tegelijkertijd meest begrijpelijke. Volgens Gustav Radbruch is het recht „de realiteit die de betekenis heeft om gerechtigheid te dienen“. Onder rechtvaardigheid verstaat men een begrip waarbij het gaat om de juistheid van de verdeling en het evenwicht en waarbij het gelijkheidsbeginsel een belangrijke rol speelt. Dezelfde feiten moeten dezelfde en verschillende feiten verschillend worden behandeld. Daarnaast gaat het om rechtszekerheid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: