Waarom de zorg steeds overbelast is | Mieke Mosmuller

waarom-de-zorg-steeds-overbelast-is-|-mieke-mosmuller

21-10-20 09:20:00, De gezondheidszorg is overbelast en de overbelasting van de zorg is de grote drijfveer voor de overheid om coronamaatregelen te nemen. Maar er lijkt voorbij te worden gegaan aan de realiteit dat de oorzaak van dit tekort mede gevonden kan worden in diezelfde coronamaatregelen. Daar waar de zorgverlener zich graag wil, of zou moeten, inzetten voor het uitvoeren van zijn gekozen beroep, wordt die taak door protocollen en beperkingen van de coronamaatregelen onmogelijk gemaakt. Een besmetting betekent niet automatisch ziek zijn, maar wel direct 10 dagen in quarantaine. Hoe vindt de zorg door de jungle van coronamaatregelen zijn weg terug naar zijn ideële opgave? Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja, ik wil een poging doen, om de holle frase van de zorg enigszins op te vullen met substantie en daarvoor hebben we een ander decor gekozen. Ik zal een verhaal vertellen, wat op geschiedenis berust.

Toen wij aan het eind van de Middelbare School waren, begin Universiteit, was er een grote opstandigheid onder de studenten en dat leidde er uiteindelijk toe, dat bijvoorbeeld in Amsterdam het Maagdenhuis op het Spui bezet werd, daar bevond zich ja eigenlijk de centrale administratie van de Universiteit, ook de Aula en de studenten bezetten het Maagdenhuis met de bedoeling te laten zien, dat ze er een eind aan wilden zien, dat ze niets hadden in te brengen.

Je kunt je voorstellen, het Universitaire systeem zoals dat altijd geweest was, waar de Professor een soort Godheid was. Dat past niet bij de zelfbewuste jonge mens en zo kwam er aan het eind van de jaren 60 een – ja toch in iedere geval in heel Europa – een opstandigheid onder de studenten.

Wij hebben dat meebeleefd en vonden het eigenlijk ook. Dus ik heb weliswaar niet het Maagdenhuis mee bezet, maar je kon wel begrijpen waar het over ging en als zelfbewuste jongere had je de behoefte daaraan om inspraak te hebben en inzage in wat er allemaal met je werd gedaan, ook tijdens een studie bij voorbeeld. Nou, dat had succes, er is toen een medezeggenschapsraad van de studenten gekomen en in hoeverre die ook werkelijk wat te zeggen hadden, dat is dan natuurlijk altijd toch nog de vraag, maar wat je wel kon merken, dat was dat de geweldige afstand tussen de studenten en de professor bijvoorbeeld,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: