Bomen hebben last van kunstmatig elektromagnetische straling en gaan dood. Volgt de mensheid of grijpen we in?

bomen-hebben-last-van-kunstmatig-elektromagnetische-straling-en-gaan-dood.-volgt-de-mensheid-of-grijpen-we-in?

22-10-20 02:31:00,

Elektromagnetische straling heeft een negatief effect op de gezondheid van bomen. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit).

Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn in 2010, toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan gepulste elektromagnetische straling van zendinstallaties voor draadloos internet en mobiele telefonie worden blootgesteld. Na ontkenning van veel instanties werd het onderzoek herhaald in 2012. Vervolgens voelde het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit Wageningen zich genoodzaakt om zich te distantiëren  van het eerste onderzoek en ook de WUR (Wageningen University & Research) liet later weten  dat het allemaal nog veel te prematuur was om in 2014 conclusies te trekken. De uitkomst was: er is geen enkele aanwijzing gevonden die daarop wijzen.

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, in 2006 ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging van het gebruik van (zendinstallaties voor) mobiele telefonie en draadloos internet plaats.

Het eerste wetenschappelijk onderzoek in 2010
In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn onderzocht de Wageningen Universiteit hoezeer het toenemend aantal elektromagnetische stralingsbronnen, zoals zendmasten, de gezondheid van bomen kunnen aantasten. In het onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie, werden esboompjes en verschillende kruidachtige planten in een kweekruimte, drie maanden lang blootgesteld aan gepulste elektromagnetische straling van zes in proefopstelling geplaatste wifi-access points. Met frequenties variërend tussen de 2412 en 2472 MHz, op een gelijkmatig rondom afgestraald vermogen van 100 mW EIRP, op 50 tot 300 cm afstand. De bladeren van de boompjes en planten kregen hierdoor een loodglansachtige kleur. Wat het gevolg blijkt te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis (opperhuid) van de bladeren. De ’loodglans’ wordt opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad.  De esboompjes en kruidachtige planten in identieke kweekruimtes zónder stralingsbelasting van wifi-access points,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: