HCQ heeft 100% positief effect voor COVID-19 bij vroegbehandeling: een analyse van 118 onderzoeken – Zelfzorg Covid19

hcq-heeft-100%-positief-effect-voor-covid-19-bij-vroegbehandeling:-een-analyse-van-118-onderzoeken-–-zelfzorg-covid19

22-10-20 07:34:00,

Bron : https://hcqmeta.com/

  • HCQ is effectief voor COVID-19. De kans dat een ineffectieve behandeling net zulke positieve resultaten oplevert als de 118 onderzoeken tot nu toe, wordt geschat op 1 op 23 miljoen ( p = 0,000000043).
  • Vroegtijdige behandeling is het meest succesvol, met 100% van de onderzoeken die een positief effect rapporteren en een geschatte vermindering van 63% van het gemeten effect (overlijden, ziekenhuisopname, etc.) met behulp van een random effects-meta-analyse, RR 0,37 [0,30-0,47].
  • 100% van de Randomized Controlled Trials (RCT’s) voor vroege, PrEP- of PEP-behandeling meldt positieve effecten, de kans dat dit gebeurt voor een ineffectieve behandeling is 0,002.
  • Er zijn aanwijzingen voor een voorkeur voor het publiceren van negatieve resultaten. Significant meer retrospectieve studies rapporteren negatieve resultaten in vergelijking met prospectieve studies, p = 0,04.
  • Aanzienlijk meer studies in Noord-Amerika rapporteren negatieve resultaten in vergelijking met de rest van de wereld, p = 0,002.

Figuur 1. A. Spreidingsdiagram met de verdeling van effecten gerapporteerd in onderzoeken naar vroege behandeling en in alle onderzoeken. Vroegtijdige behandeling is effectiever. B en C. Studieresultaten gerangschikt op datum, waarbij de lijn de waarschijnlijkheid aangeeft dat de waargenomen frequentie van positieve resultaten optrad als gevolg van een willekeurige kans van een ineffectieve behandeling.

Introductie

We analyseren alle significante onderzoeken met betrekking tot het gebruik van HCQ (of CQ) voor COVID-19 ( bijlage 1 ), waarbij we de effectgrootte en bijbehorende p- waarde laten zien voor resultaten in vergelijking met een controlegroep. Typische meta-analyses omvatten subjectieve selectiecriteria en biasevaluatie, waarbij inzicht in de criteria en de nauwkeurigheid van de evaluaties vereist zijn. Het aantal onderzoeken biedt echter de mogelijkheid voor een eenvoudige en transparante analyse gericht op het detecteren van de werkzaamheid.

Als de behandeling niet effectief was, zouden de waargenomen effecten willekeurig worden verdeeld (of eerder negatief als de behandeling schadelijk is). We kunnen de kans berekenen dat het waargenomen percentage positieve resultaten (of hoger) zou kunnen optreden als gevolg van toeval met een ineffectieve behandeling (de kans op= k koppen bij n worpen, of de eenzijdige tekentest / binominale test). Analyse van publicatiebias is belangrijk en er kunnen aanpassingen nodig zijn als er een voorkeur is voor het publiceren van positieve resultaten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: