Corona Onderzoekscommissie – Deel 13 | Door Jochen Mitschka | KenFM.de

corona-onderzoekscommissie-–-deel-13-|-door-jochen-mitschka-|-kenfm.de

23-10-20 12:38:00,

Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

Na „Leren van de Onderzoekscommissie Mexicaanse griep“ (1), het onderwerp „De situatie van mensen in verpleeghuizen“ (2), werd een verslag over de omstandigheden in Bergamo (3) gevolgd door: „De Drosten Test, Immuniteit en de Tweede Golf“ (4). Na de hoorzitting over „De situatie van kleine ondernemers en zelfstandigen“ (5), nu het tweede deel van sessie 6 (6), dat gaat over de situatie van kinderen.

Elisabeth Sternbeck

In de commissie werd gesteld dat we te maken hadden met een traumatische situatie. Sommigen zouden bang zijn voor het virus, anderen voor de veranderingen die de overheid in de samenleving aanbrengt. Angst zou dus in de hele maatschappij overheersen.

Mevrouw Sternbeck legde het begrip veerkracht uit, dat is de manier om te herstellen van traumatische gebeurtenissen. De ervaring zou uitwijzen dat als kinderen worden blootgesteld aan ernstige traumatische gebeurtenissen, zij zich kunnen herstellen tot een normaal niveau, zelfs als er enige schade blijft bestaan. Echter, hoe langer de trauma’s de kinderen treffen, hoe moeilijker het zou zijn om hen van hen te bevrijden, en hoe vaker er langdurige persoonlijkheidsstoornissen worden waargenomen.

Dr. Füllmich vroeg of de eenzijdige bevloeiing van de kinderen op lange termijn gevolgen zal hebben. Wat mevrouw Sternbeck heeft bevestigd. Door het feit dat het verboden zou zijn om kinderen ook te informeren over alternatieve zienswijzen, zou het kind opgroeien met het beeld: „Ik ben een potentieel gevaar voor het leven van anderen“. Het zou vreselijk zijn wat voor effect dit zou hebben op het zelfbeeld van een kind.

Mevrouw Sternbeck meldde dat veel ouders niemand zouden kennen die ernstig ziek was met COVID-19. Veel ouders zouden dan ook ervaren hebben dat er iets mis is. Ze zouden innerlijke twijfels hebben, maar ze zouden ze niet ter sprake brengen. Voor de kinderen zou er onzekerheid blijven bestaan, ook al worden er nu steeds meer maatregelen opgeheven.

Mevrouw Fischer wees vervolgens op de video’s van mevrouw Sternbeck die op de pagina van de commissie waren gelinkt en waarin de ontwikkeling van het kind op een zeer interessante manier zou worden besproken.

Mevrouw Sternbeck legde toen uit dat het eerste experiment dat ze had besproken een experiment was van Harry Harlow (7) uit 1957 met jonge resusapen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: