De toekomst van de Nederlandse economie – Ad Broere’s Blog

de-toekomst-van-de-nederlandse-economie-–-ad-broere’s-blog

23-10-20 09:50:00, De aanpak van covid door de overheid heeft vergaande gevolgen voor de economie. Nederland heeft relatief weinig eigen productie. Het meeste wat wij nodig hebben aan goederen wordt geïmporteerd, zoals auto’s, computers, tv’s, smartphones et cetera. De landbouw en visserij waarover zoveel te doen is in de politiek en de media, heeft ook een veel geringere omvang dan veel mensen denken. Zelfs de bouw is qua omvang bescheiden. De kurk waarop de economie drijft De kurk waarop de Nederlandse economie drijft is dienstverlening. Meer dan de helft van wat Nederland verdient komt uit groot- en detailhandel, transport, horeca, ICT en telecom, financiële dienstverlening en verhuur van en handel in onroerend goed. Een kwart komt uit overheidsdiensten, zoals onderwijs, politie, brandweer, defensie en gemeente- en landelijke overheidsdiensten en de zorg. Driekwart van de Nederlandse economie is afhankelijk van de mate waarin de euro door de economie ‘rolt’. Als er weinig vraag is naar producten, bijvoorbeeld van kleding, schoenen, elektronische apparaten, dan is er weinig transport en groot- en detailhandel. Als de bedrijven die het moeten hebben van de koopkracht en koopbereidheid van de Nederlanders geen of te weinig activiteiten hebben, dan hebben de afgeleide dienstverlenende bedrijven zoals horeca, toerisme en cultuur daar last van. Het werkt overal in door, ook in de ICT, telecom, woningmarkt en financiële dienstverlening. Omdat overheidsdiensten en zorg het moeten hebben van de belastingafdracht, komen ook deze diensten onder druk te staan. Brzezinski De neergang wordt verhuld Momenteel wordt dit nog gecamoufleerd door de toegenomen overheidsbestedingen en overheidssubsidies en door de woningmarkt die in een enorme zeepbel is veranderd. De lage rente en de soepele leningsvoorwaarden dragen bij aan een overspannen situatie op de woningmarkt. De banken zorgen ervoor dat er veel extra geld door schuld wordt gecreëerd, waardoor de sectoren en individuen die daarvan profiteren in een hausse zitten. Eigenlijk is dit bloedgeld, want het verzwaart de lasten van mensen die een veel te hoge prijs betalen voor hun woning of een veel te hoge huur. De overheid pompt geld rond om de ergste excessen te dempen. Het is wel duidelijk dat er ergens een enorme breuk gaat optreden. De overheid speelt hierin een merkwaardige rol. Aan de ene kant worden bedrijven en zzp’ers die hinder ondervinden van de covid crisis -marginaal – ondersteund, aan de andere kant worden ze niet in staat gesteld om orde op zaken te stellen en hun winst te herstellen.  » Lees verder

%d bloggers liken dit: