Gaat het om covid of om de vergrijzing? – Ad Broere’s Blog

gaat-het-om-covid-of-om-de-vergrijzing?-–-ad-broere’s-blog

23-10-20 09:12:00,

Dagelijks krijgen we informatie over het enorme aantal besmettingen met covid-19, ook wel ‘gevallen’ genoemd. Ook worden het aantal ic opnames vanwege covid-19 gemeld, evenals het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan covid-19. De verhouding van deze drie is zelden zichtbaar.

In deze grafiek wordt de verhouding tussen besmettingen, ic opnames en sterfgevallen voor Nederland weergegeven, het zijn de totalen van deze drie op 3 september, 10 september et cetera tot en met 22 oktober:

Het is duidelijk dat het aantal besmettingen veel groter is dan zowel de ic opnames als de sterfgevallen. Ook is duidelijk dat er een explosieve groei is in Nederland in het aantal besmettingen terwijl de ic opnames en de sterfgevallen daarbij achterblijven. Er is wel een toename van de ic opnames en ook van de sterfgevallen toegeschreven aan covid, maar niet in verhouding tot de besmettingenexplosie:

Tussen 3 september en 22 oktober zijn er 1000 ic opnames geregistreerd en 700 sterfgevallen, toegeschreven aan covid, terwijl er 180.000 meer besmettingen zijn doorgegeven door de GGD’s. Het is daarom hoogst merkwaardig om het aantal besmettingen als uitgangspunt te nemen voor het beleid.

Ter vergelijking hieronder Zweden voor dezelfde periode:

Ook in Zweden overtreft het aantal besmettingen de sterfgevallen en ic opnames sterk. Het valt echter ook op dat de toename van het aantal besmettingen veel minder sterk is dan in Nederland. Dit komt niet omdat er in Zweden minder wordt getest. In Zweden zijn op 20 oktober 1900 mensen per 10.000 inwoners getest en in Nederland 1675 per 10.000 (bron WorldoMeters)

Het aantal sterfgevallen en het aantal ic opnames voor Zweden ziet er als volgt uit:

Tussen 3 september en 22 oktober is het aantal sterfgevallen, toegeschreven aan covid toegenomen met 96 mensen. Het aantal ic opnames nam toe met 82 mensen. Beide getallen tekenen nogal scherp af tegen de Nederlandse situatie.

Eerder werden de grafieken van het Deense EuroMomo door mij gepresenteerd. EuroMomo geeft wekelijks de mate waarin de sterfte afwijkt van het normale gemiddelde voor die periode. Het heeft niets te maken met bevolkingsdichtheid, gemiddelde leeftijd, cultuurverschillen et cetera. Als twee landen worden vergeleken, land A met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar en gemiddeld 100 inwoners per km2 en land B met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar en 400 inwoners per km2,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: